https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/issue/feed Public Governance Research 2022-01-17T09:01:07+00:00 Anne Reff Pedersen arp.ioa@cbs.dk Open Journal Systems <p><em>Public Governance Research</em>&nbsp;er en artikelserie, der fokusere på formidling af forskning med relevans for offentlige ledere fra hele den offentlige sektor. Det er en fagfællebedømt akademisk tidskriftsserie, hvor artiklerne fortrinsvist er skrevet af forskere der har tilknytning til Master of Public Governance.</p> <p>Artikler der sendes til Public Governance research bør:</p> <ul> <li>Formidle aktuelle forskningsprojekter om offentlig ledelsesbetingelser ved at fremvise cases eller analyser af aktuelle ledelses- styrings-, organiserings- eller arbejdsbetingelser i en offentlig sektor kontekst. Samt formidle aktuelle teoretiske forståelser og positioner.</li> <li>Være relevante for undervisningen på Master of Public Governance, hvor målgruppen er offentlige ledere og dermed være med til at sikre at undervisningen sker ud fra en international forskningsbaseret tilgang, samtidig med at formidlingen er på dansk.</li> <li>Det vægtes at artiklerne er fagfællebedømt og formidler ledelsesforskning via et grundigt akademisk niveau og i et læsevenligt format.</li> <li>Understøtte en bestræbelse på at skabe formidling via livslang læring ved at fokusere på at formidle aktuel ledelsesviden, der er relevant for offentlige ledere, der tænker at påbegynde en uddannelse, der er i uddannelse eller som vil holde sig orienteret efter sin uddannelse.</li> </ul> https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/article/view/6491 Digital distanceledelse – det kræver mere end strøm at holde forbindelsen 2022-01-17T09:01:07+00:00 Mathilde Winsløw crh.lib@cbs.dk Caroline Howard Grøn crh.lib@cbs.dk <p>Coronakrisen har sendt mange offentlige ledere på et crash course i at lede på distancen igennem digitale teknologier. Men det er uklart, hvad man præcist skal gøre for at lykkes. Det viser både dansk og international forskning. Ud fra en interviewundersøgelse belyser vi, hvilke muligheder og udfordringer offentlige ledere oplever, når de interagerer med deres medarbejdere digitalt på distancen. På den baggrund udvikler vi en ny konceptualisering af digital distanceledelse. Vi argumenterer for, at tre typer ledelsesadfærd tilsammen kan håndtere de muligheder og udfordringer, lederne oplever: styrkelse af digitale kompetencer samt tilrettelæggelse af rutiner og italesættelse af normer for digital interaktion på distancen.</p> 2022-01-17T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2022 Mathilde Winsløw og Caroline Howard Grøn