https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/issue/feed Public Governance Research 2021-08-20T11:29:33+00:00 Anne Reff Pedersen arp.ioa@cbs.dk Open Journal Systems <p><em>Public Governance Research</em>&nbsp;er en artikelserie, der fokusere på formidling af forskning med relevans for offentlige ledere fra hele den offentlige sektor. Det er en fagfællebedømt akademisk tidskriftsserie, hvor artiklerne fortrinsvist er skrevet af forskere der har tilknytning til Master of Public Governance.</p> <p>Artikler der sendes til Public Governance research bør:</p> <ul> <li>Formidle aktuelle forskningsprojekter om offentlig ledelsesbetingelser ved at fremvise cases eller analyser af aktuelle ledelses- styrings-, organiserings- eller arbejdsbetingelser i en offentlig sektor kontekst. Samt formidle aktuelle teoretiske forståelser og positioner.</li> <li>Være relevante for undervisningen på Master of Public Governance, hvor målgruppen er offentlige ledere og dermed være med til at sikre at undervisningen sker ud fra en international forskningsbaseret tilgang, samtidig med at formidlingen er på dansk.</li> <li>Det vægtes at artiklerne er fagfællebedømt og formidler ledelsesforskning via et grundigt akademisk niveau og i et læsevenligt format.</li> <li>Understøtte en bestræbelse på at skabe formidling via livslang læring ved at fokusere på at formidle aktuel ledelsesviden, der er relevant for offentlige ledere, der tænker at påbegynde en uddannelse, der er i uddannelse eller som vil holde sig orienteret efter sin uddannelse.</li> </ul> https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/article/view/6351 Gaveøkonomi - en vej til velfærd 2021-08-20T11:29:33+00:00 Niels Thygesen ntt.mpp@cbs.dk <p>Artiklen bidrager med et teoretisk-illustrativt bud på, hvordan en lovende gaveøkonomi kan bidrage med en vej til velfærd og ikke mindst en vej ud af det økonomiske efterslæb, som COVID-19 har skabt. Gaveøkonomi er en økonomisk udveksling, der skaber velfærdsværdi gennem relationer, dvs. hvor hver part får adgang til det, som andre giver (gaver), ved selv at give (gengave). Som sådan udgør gaveøkonomien et andet medie for udveksling end penge, som skaber velfærdsværdi gennem adskillelse. Budskabet er, at gaveøkonomien principielt er pengeøkonomien overlegen målt på velfærdsværdi. Denne tese finder evidens i fire illustrative cases fra den danske offentlige sektor og understøttes desuden af det politologiske-socioøkonomiske forskningsfelt.</p> 2021-08-20T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2021 Niels Thygesen