Public Governance Research https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR <p><em>Public Governance Research</em>&nbsp;er en artikelserie, der fokusere på formidling af forskning med relevans for offentlige ledere fra hele den offentlige sektor. Det er en fagfællebedømt akademisk tidskriftsserie, hvor artiklerne fortrinsvist er skrevet af forskere der har tilknytning til Master of Public Governance.</p> <p>Artikler der sendes til Public Governance research bør:</p> <ul> <li>Formidle aktuelle forskningsprojekter om offentlig ledelsesbetingelser ved at fremvise cases eller analyser af aktuelle ledelses- styrings-, organiserings- eller arbejdsbetingelser i en offentlig sektor kontekst. Samt formidle aktuelle teoretiske forståelser og positioner.</li> <li>Være relevante for undervisningen på Master of Public Governance, hvor målgruppen er offentlige ledere og dermed være med til at sikre at undervisningen sker ud fra en international forskningsbaseret tilgang, samtidig med at formidlingen er på dansk.</li> <li>Det vægtes at artiklerne er fagfællebedømt og formidler ledelsesforskning via et grundigt akademisk niveau og i et læsevenligt format.</li> <li>Understøtte en bestræbelse på at skabe formidling via livslang læring ved at fokusere på at formidle aktuel ledelsesviden, der er relevant for offentlige ledere, der tænker at påbegynde en uddannelse, der er i uddannelse eller som vil holde sig orienteret efter sin uddannelse.</li> </ul> Master of Public Governance, Copenhagen Business School da-DK Public Governance Research 2445-5377 <p>Forfattere, der publicerer i <em>Public Governance Research</em> (PGR), bevarer ophavsretten til deres værker og giver PGR ret til første publicering. Værkerne er omfattet af en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">CC BY-NC-ND 4.0</a>-licens, der giver andre ret til at dele værkerne under forudsætning af, at der henvises til værkets forfatter(e), og at værket oprindeligt blev publiceret i PGR. Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. udgive det i en bog), med en henvisning til, at artiklen oprindeligt blev publiceret i PGR.</p> Gaveøkonomi - en vej til velfærd https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/article/view/6351 <p>Artiklen bidrager med et teoretisk-illustrativt bud på, hvordan en lovende gaveøkonomi kan bidrage med en vej til velfærd og ikke mindst en vej ud af det økonomiske efterslæb, som COVID-19 har skabt. Gaveøkonomi er en økonomisk udveksling, der skaber velfærdsværdi gennem relationer, dvs. hvor hver part får adgang til det, som andre giver (gaver), ved selv at give (gengave). Som sådan udgør gaveøkonomien et andet medie for udveksling end penge, som skaber velfærdsværdi gennem adskillelse. Budskabet er, at gaveøkonomien principielt er pengeøkonomien overlegen målt på velfærdsværdi. Denne tese finder evidens i fire illustrative cases fra den danske offentlige sektor og understøttes desuden af det politologiske-socioøkonomiske forskningsfelt.</p> Niels Thygesen Ophavsret (c) 2021 Niels Thygesen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-08-20 2021-08-20 7 1 19 10.22439/pgr.v7i0.6351