Public Governance Research https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR <p><em>Public Governance Research </em>er en fagfællebedømt akademisk tidsskriftserie, der formidler forskning med relevans for ledelse af den offentlige sektor. Centrale temaer er strategisk ledelse i et governance perspektiv, offentlig styring, ledelse af reform og forandring, kommunikation og ledelse, strategisk HRM i det moderne arbejdsliv og personligt lederskab.</p> Master of Public Governance, Copenhagen Business School da-DK Public Governance Research 2445-5377 <p>Forfattere, der publicerer i <em>Public Governance Research</em> (PGR), bevarer ophavsretten til deres værker og giver PGR ret til første publicering. Værkerne er omfattet af en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">CC BY-NC-ND 4.0</a>-licens, der giver andre ret til at dele værkerne under forudsætning af, at der henvises til værkets forfatter(e), og at værket oprindeligt blev publiceret i PGR.</p>Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. udgive det i en bog), med en henvisning til, at artiklen oprindeligt blev publiceret i PGR. Transformativ læring på masteruddannelsen https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/article/view/5634 Kan man uddanne sig til at blive en dygtigere leder? Det spørgsmål er relevant for alle masteruddannelser og mange andre uddannelser og kurser i ledelse. Svaret i denne artikel er et betinget ja. Betinget, fordi det ikke er ligegyldigt, hvordan lederuddannelser udformes, og hvilke pædagogiske og didaktiske principper, der anvendes i undervisningen. Det skyldes at effekten på deltagernes ledelsespraksis afhænger både af deres viden, deres refleksionsevne og af deres personlige mod til at bruge deres viden og refleksioner til at forandre udøvelsen af ledelse i praksis. I denne artikel redegør vi for den teoretiske baggrund for og den praktiske implementering heraf i et konkret masterfag i strategisk pædagogisk lederskab i skolen. Poul Erik Mouritsen Jørgen Søndergaard Ophavsret (c) 2018 Poul Erik Mouritsen, Jørgen Søndergaard https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 4 5 21 10.22439/pgr.v4i0.5634 Har en leder altid ansvaret, og aldrig skylden? – Om lederes læring ved undervisning i ansvar i ledelse https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/article/view/5636 En reform, der skulle føre til bedre uddannelse for borgerne, faldt til jorden, og medarbejderne fik stress. En beboer på en døgninstitution gik ud for at stemme, og kom aldrig hjem igen. Begge disse to eksempler handler om ledelsesbeslutninger, hvor noget går galt. Og sådan er det med mange eksempler i ledelse: Tingene går ikke altid som forventet, og så leder omgivelserne efter, hvem der har ansvaret. Hvem har skylden. Denne artikel beskriver en undersøgelse af, hvordan det personlige lederskab er både en fordel og en hæmsko for lederskabet i forhold til ansvar og skyld. Det er en fordel at tale om et personligt lederskab, fordi det sætter lederens valg på spidsen, når det drejer sig om ansvar. Det er en hæmsko, at tale om det personlige lederskab, når det drejer sig om skyld, netop fordi det sætter lederens person på spil på en tvetydig måde. Er lederen ”skyldig”, når ting går galt, og hvordan har denne bagside af ansvar (”skyld”) noget med lederens person at gøre? Disse spørgsmål diskuteres igennem en undersøgelse af, om og hvordan undervisning i ledelse, ansvar og skyld påvirker lederes opfattelse af disse emner. Konklusionen er, at det personlige lederskab netop skal forholde sig til spørgsmål om det etiske i det politiske for at holde fokus på opgaven, og hvordan ledere kan forholde sig til begivenheder i et politisk rum, også når det går galt. Camilla Sløk Ophavsret (c) 2019 Camilla Sløk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-01-02 2019-01-02 4 23 41 10.22439/pgr.v4i0.5636