Public Governance Research https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR <p><em>Public Governance Research</em>&nbsp;er en artikelserie, der fokusere på formidling af forskning med relevans for offentlige ledere fra hele den offentlige sektor. Det er en fagfællebedømt akademisk tidskriftsserie, hvor artiklerne fortrinsvist er skrevet af forskere der har tilknytning til Master of Public Governance.</p> <p>Artikler der sendes til Public Governance research bør:</p> <ul> <li>Formidle aktuelle forskningsprojekter om offentlig ledelsesbetingelser ved at fremvise cases eller analyser af aktuelle ledelses- styrings-, organiserings- eller arbejdsbetingelser i en offentlig sektor kontekst. Samt formidle aktuelle teoretiske forståelser og positioner.</li> <li>Være relevante for undervisningen på Master of Public Governance, hvor målgruppen er offentlige ledere og dermed være med til at sikre at undervisningen sker ud fra en international forskningsbaseret tilgang, samtidig med at formidlingen er på dansk.</li> <li>Det vægtes at artiklerne er fagfællebedømt og formidler ledelsesforskning via et grundigt akademisk niveau og i et læsevenligt format.</li> <li>Understøtte en bestræbelse på at skabe formidling via livslang læring ved at fokusere på at formidle aktuel ledelsesviden, der er relevant for offentlige ledere, der tænker at påbegynde en uddannelse, der er i uddannelse eller som vil holde sig orienteret efter sin uddannelse.</li> </ul> Master of Public Governance, Copenhagen Business School da-DK Public Governance Research 2445-5377 <p>Forfattere, der publicerer i <em>Public Governance Research</em> (PGR), bevarer ophavsretten til deres værker og giver PGR ret til første publicering. Værkerne er omfattet af en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">CC BY-NC-ND 4.0</a>-licens, der giver andre ret til at dele værkerne under forudsætning af, at der henvises til værkets forfatter(e), og at værket oprindeligt blev publiceret i PGR. Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. udgive det i en bog), med en henvisning til, at artiklen oprindeligt blev publiceret i PGR.</p> Offentligt lederskab som interaktioner og relationer https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/article/view/5882 <p>Interessen for ledelse, lederskab og lederskabsteori i offentlig sektor er steget betydeligt de seneste 20 år. I artiklen argumenteres fo, at den måde vi tænker om og taler om lederskab, kan have stor betydning for hvordan det kan udøves i praksis. Lederskab er en lille, men vigtig del af det at være leder, og handler dybest set om at skabe indflydelse, bevægelse og om at mobilisere mennesker. I såvel forskningslitteraturen som i mere populære tekster bliver begrebet lederskab brugt i mange forskellige betydninger. Oftest handler det dog om en enkelt person, det vil sige lederen. Ikke mindst i offentlige organisationer, som typisk tilbyder en kompleks og mangfoldig kontekst, er værdien af fokus på en enkeltperson dog begrænset. I stedet kan vi søge inspiration i den del af lederskabsforskningen, som mere fokuserer på elementer som delt lederskab og som lægger vægt på relationer og interaktioner, og som opfatter lederskab som en proces. I denne artikel gennemgår vi nogle af de centrale teoretiske retninger indenfor feltet, og illustrerer brugbarheden i at italesætte lederskab mere i termer af interaktioner og relationer, end i termer af personer.</p> Magnus Larsson Frank Meier Ophavsret (c) 2019 Magnus Larsson, Frank Meier https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-17 2019-12-17 5 1 20 10.22439/pgr.v5i0.5882