https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2022-09-20T13:10:10+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6691 Velfærdssamfundet synger på sidste vers 2022-09-20T13:10:10+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2022-09-12T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6693 Hvilke ledelsesmæssige evner kan fremme skabelse af Capacity Building i organisationer? 2022-09-20T11:16:22+00:00 Christina Egelund Antonsen pm.om@cbs.dk Jacob Brix pm.om@cbs.dk <p>Artiklen præsenterer et bud på, hvordan ledelse af Capacity Building kan skabes i praksis i etablerede organisationer. Først udarbejdes en syntese af eksisterende litteratur om ledelse af Capacity Building. Herefter undersøges et casestudie af projekt ’Sikkert Patienflow’ i sundhedsvæsenet, hvor casen anvendes til at udfolde, nuancere og tilskrive ny viden til litteraturen. Undersøgelsesspørgsmålet der besvares er ’Hvilke ledelsesmæssige evner kan fremme skabelse af Capacity Building i organisationer?’. Som en del af besvarelsen på spørgsmålet udvikles en teoretisk model (Figur 2) som illustrerer sammenhænge mellem det organisatoriske lederskab og det selv-lederskab, der skal være til stede i styringskæden på forskellige niveauer for at skabe de forandringer, der ønskes.</p> 2022-09-12T12:29:43+00:00 Ophavsret (c) 2022 Christina Egelund Antonsen, Jacob Brix https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6694 Kommende artikler 2022-09-20T11:16:20+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2022-09-12T12:31:47+00:00 Ophavsret (c) 2022 Preben Melander