https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2021-09-17T07:56:41+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6360 Styring og lederskab er skabt af mennesker og rettet mod menneskers adfærd 2021-09-17T07:56:41+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2021-09-11T10:53:21+00:00 Ophavsret (c) 2021 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6361 Hvad er Danmarks styrke på digital innovation i den finansielle sektor? 2021-09-15T09:13:54+00:00 Lærke Højgaard Christiansen pm.om@cbs.dk Lykke Margot Ricard pm.om@cbs.dk <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel ser vi nærmere på de strukturelle styrker, der danner grundlaget for Danmarks digitale styrker med udbredelsen af offentlige digitale services og forbrugere, som accelerer i at tage digitale services til sig. Igennem et institutionelt perspektiv fremhæver artiklen nogle af de egenskaber, som karakteriserer digital innovation af bankservices i Danmark. De væsentligste faktorer, som artiklen peger på, er de offentlige investeringer i digital infrastruktur, som skabende troværdige produkter som NEMID-login hos borgere. Vi fremhæver eksempler på dette mellem de etablerede banker på det danske marked og den nye digitale bank Lunar. Artiklens nyskabelse er, at den bidrager med ‘bricolage-perspektivet’ på nye digitale bankservices, hvor eksisterende ressourcer genanvendes på nye måder og i nye konstellationer gennem partnerskaber. Strukturer som danner grundlag for, at digital innovation kan ske i samarbejder, i netværk og partnerskaber som en form for samarbejdsdrevet entreprenørskab. Artiklen bygger videre på et institutionelt innovationsperspektiv, som tilbyder en ny måde at skildre og forstå nøglen til Danmarks digitale innovation på i et konkurrenceprægede miljø.</p> </div> </div> </div> 2021-09-11T11:01:57+00:00 Ophavsret (c) 2021 Lærke Højgaard Christiansen, Lykke Margot Ricard https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6362 På myndighedernes anbefaling 2021-09-15T09:14:02+00:00 Carsten Henrichsen pm.om@cbs.dk <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>En ekspertgruppe nedsat af Folketinget afgav i januar 2021 en rapport om regeringens covid-19 indsats i den første periode indtil nedlukningen af landet i marts 2020.i Rapporten er baseret på skriftlige kilder, som gruppen har fået stillet til rådighed af administrationen, idet man kun i ringe udstrækning har foretaget egne undersøgelser herudover og kun rent undtagelsesvist hørt eventuelle vidner om de sagsforhold, der er undersøgt. Ekspertgruppen konstaterer, at der var modstand mod beslutningen i dele af embedsværket og konkluderer bl.a., at regeringen førte Folketinget og offentligheden bag lyset ved – uden forbehold – at foregive, at beslutningen om en nedlukning af landet havde støtte i ”myndighedernes anbefaling”. I artiklen foretages en gennemgang af de fore- liggende oplysninger om indsatsen, og det konkluderes – modsat – at regeringen faktisk havde belæg for sin påstand, selv om det ikke var hele sandheden om den sag. Folketinget blev endvidere rent faktisk underrettet om sagens rette sammenhæng, og regeringen var ikke herudover forpligtet til at delagtiggøre offentligheden i interne faglige uoverensstemmelser myndighederne imellem.</p> </div> </div> </div> 2021-09-11T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2021 Carsten Henrichsen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6363 Kommende artikler 2021-09-15T09:13:58+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk <p>.</p> 2021-09-11T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2021 Preben Melander