https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2022-05-06T17:33:30+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6607 Europa er atter i åben krig efter 80 års fred 2022-05-06T17:33:30+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2022-04-25T12:52:17+00:00 Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6593 Fællesskabelse som hverdagsentreprenørskab 2022-05-06T17:33:30+00:00 Eva Pallesen pm.om@cbs.dk Marie Aakjær pm.om@cbs.dk <p>På baggrund af etnografisk materiale fra to lokale borgerinitiativer indkredser denne artikel, hvordan vi kan forstå tilblivelse og opretholdelse af lokale fællesskaber. Artiklen udvikler en begrebsramme, som flytter opmærksomheden til, hvordan lokale forbindelser mellem mennesker, steder og begivenheder understøttes og genskabes over tid. Snarere end mål- og effektrationaler, er aktørorienteringen i denne kontekst kendetegnet ved en orientering mod små, ’uheroiske’ forbindelser i hverdagen og hvad man kan skabe med de ressourcer, der nu engang er til rådighed et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. I artiklen forstås dette som hverdagsentreprenørskab.</p> 2022-04-25T12:55:31+00:00 Ophavsret (c) 2022 Eva Pallesen, Marie Aakjær https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6594 Fællesskabelse – opbrud, nedbrud eller nybrud i organisering af velfærd mellem offentlig sektor og civilsamfund 2022-05-06T17:33:30+00:00 Marie Aakjær pm.om@cbs.dk Eva Pallesen pm.om@cbs.dk Dorethe Bjergkilde pm.om@cbs.dk <p>Denne særudgave af Samfundslederskab i Skandinavien sætter fokus på fællesskab, som i disse år træder frem som en måde at adressere komplekse udfordringer, som relaterer sig til den offentlige sektors formål og opgaver. I en kontekst af stigende opgavekompleksitet på den ene side og ressourceknaphed på den anden, retter offentlige ledere og medarbejdere lyset mod nye måder at adressere velfærdsproblemer på, som bidrager til at opbygge resiliens og stærke lokalsamfund (Aakjær og Pallesen, 2020) – og videreudvikler derved en idé om velfærdsstaten som leverandør af løsninger på borgernes individuelle behov via andre kollektive og lokalsamfundsbaserede veje</p> 2022-04-25T12:54:24+00:00 Ophavsret (c) 2022 Marie Aakjær, Eva Pallesen, Dorethe Bjergkilde https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6595 Fællesskaber mellem kommune og civilsamfund: de fem vigtigste barrierer – og det fælles håb 2022-05-06T17:33:30+00:00 Finn Vedel Pedersen pm.om@cbs.dk Christine Raecke pm.om@cbs.dk Randi Mølager pm.om@cbs.dk Louise Kolbjørn pm.om@cbs.dk Søren Mariegård pm.om@cbs.dk <p>På trods af stærke traditioner for frivilligt arbejde i foreninger og fritidsklubber er der mennesker i Danmark, som aldrig eller sjældent er en del af disse fællesskaber, og som måske oveni står uden for uddannelses- eller arbejdsfællesskaber. Ofte mennesker, som er i en sårbar situation fysisk eller psykisk. Vi har en stærk offentlig sektor, som har et særligt ansvar for disse mennesker. Men det er også en offentlig sektor under pres: borgere og familier har komplekse og multiple problemer, opgaverne skal løses inden for en stram økonomistyring og det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft. Opbygning af fællesskaber er fortsat et spørgsmål om, hvordan det offentlige rækker ud over sig selv, og om, hvordan civilsamfundsaktører rækker ud mod kommuner og andre. Mindst fem barrierer spænder ben for fællesskabelse – dem sætter artiklen til debat.</p> 2022-04-25T12:53:22+00:00 Ophavsret (c) 2022 Finn Vedel Pedersen, Christine Raecke , Randi Mølager, Louise Kolbjørn, Søren Mariegård https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6608 Kommende artikler 2022-05-06T17:33:30+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk <p>.</p> 2022-04-25T13:14:15+00:00 Ophavsret (c) 2022 Preben Melander