https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2022-12-20T09:38:39+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6754 Velfærdssamfundet synger på sidste vers - II 2022-12-07T07:45:33+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2022-11-24T14:53:59+00:00 Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6755 Fra neutral implementering til hviskeleg - om oversættelse af strategien ”værdibaseret sundhed” 2022-12-19T14:40:05+00:00 Søren Obed Madsen pm.om@cbs.dk Mille Sundquist pm.om@cbs.dk <p>Reformer og strategier gives ofte som svaret på samfundsmæssige problemer, men tit udebliver de ønskede resultater. Der bruges mange ressourcer på at udvikle disse tiltag, men tilsyneladende medfører implementeringen, at tiltagene forandrer sig, når ordene i dokumenterne skal omsættes til handlinger. Der sker altså et eller andet i mødet mellem planen og virkeligheden. Denne artikel analyserer, hvorfor en strategi forandrer sig, når den bliver implementeret vertikalt igennem fem ledelseslag. Ved at anvende oversættelsesteori til at studere, hvordan implementeringen foregår i praksis, viser det sig, at hver chef læser strategien ud fra forskellige kilder og har forskellige forståelser for, hvilken organisation som de arbejder i. Det skaber fem forskellige oversættelser af den samme strategi, der udfordrer antagelsen om, at strategier implementeres neutralt igennem ledelseslagene. Artiklen peger på, at der er behov for at nytænke forholdet mellem strategi som plan og strategi som proces ved at bruge strategi som tekst som en brobygning mellem de to andre perspektiver.</p> 2022-11-24T15:07:55+00:00 Ophavsret (c) 2022 Søren Obed Madsen, Mille Sundquist https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6756 Ide-praksis-oversættelsesmodellen 2022-12-19T14:40:34+00:00 John Damm Scheuer pm.om@cbs.dk <p>Denne artikel tager udgangspunkt i, at løsning af klima- og CO2-udledningskrisen kræver oversættelse og samskabelse af nye socio-tekniske løsninger i offentlig-private inno-vationsnetværk- og grupper. Den redegør for ide-praksis-oversættelsesmodellens socio-tekniske forståelse af sådanne samskabelses-, design- og oversættelsesprocesser og for, hvad de ledelsesmæssige konsekvenser af den er i den forbindelse. Endelig diskuteres, hvordan processen vil kunne accelereres på den baggrund.</p> <p>(Artiklen er en genudgivelse, fordi artiklens Figur 1 ikke var indeholdt i den oprindeligt udgivne version. Den oprindelige artikel findes i Årg. 37, nr. 3 (2022)).</p> 2022-11-24T15:12:47+00:00 Ophavsret (c) 2022 John Damm Scheuer https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6757 Kommende artikler 2022-12-20T09:38:39+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2022-11-24T15:15:32+00:00 Ophavsret (c) 2022 Preben Melander