https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2020-05-19T12:35:56+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5954 Samfundslederskab i det 21. århundrede 2020-05-19T12:35:56+00:00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen pm.om@cbs.dk 2020-05-18T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5955 Organisering på tværs af organisatoriske grænser 2020-05-19T12:35:54+00:00 Louise Brøns Kringelum pm.om@cbs.dk <p>Værdiskabelse sker i stigende grad på tværs af organisatoriske grænser og skaber dermed grundlag for gentænkning og innovation af eksisterende forretningsmodeller. Der eksisterer derfor et behov for at gøre op med det traditionelle fokus på enkeltstående forretningsmodeller i isolerede organisationer. I denne artikel introduceres en distinktion mellem intra- og inter-organisatoriske forretningsmodeller. Ved at bygge bro mellem forskellige teoretiske dimensioner af inter-organisatorisk samarbejde og forretningsmodellitteratur diskuteres, hvorledes forretningsmodelinnovation kan være en tilgang til at skabe organisering på tværs af organisatoriske grænser. Dette eksemplificeres gennem en case, der følger inter-organisatorisk samarbejde omkring forretningsmodeludvikling og etablering af en kollaborativ forretningsmodel på Aalborg Havn.</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5956 Ledelse af innovation i den offentlige sektor: Kommunal affaldshåndtering som en del af noget større 2020-05-19T12:35:52+00:00 René Nesgaard Nielsen pm.om@cbs.dk <p>Den offentlige sektor står over for mange og store udfordringer i det 21. århundrede, og der kan argumenteres for, at innovation skal være en del af svaret på disse udfordringer. I denne artikel fremdrages forskellige bud fra den eksisterende litteratur på, hvordan innovation kan initieres og ledes i den offentlige sektor. Artiklen indeholder også en case om en ny og innovativ tilgang til kommunal affaldshåndtering, og når denne case sammenholdes med de grundlæggende teoretiske perspektiver fra litteraturen, så viser analysen, at den konkrete innovationsproces mest hensigtsmæssigt kan ses som værende en del af et større og komplekst system, hvori mange aktører, delelementer og delprocesser har været relevante og spillet en rolle. Dette bliver diskuteret yderligere i slutningen af artiklen sammen med nogle af de heraf afledte konsekvenser for ledelse af innovation i den offentlige sektor.&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5957 Plastik fantastisk: En analyse og diskussion af politikker for plastaffaldshåndtering 2020-05-19T12:35:50+00:00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen pm.om@cbs.dk Marita Svane pm.om@cbs.dk <p>Med plast som case beskæftiger denne artikel sig med, hvordan vores økonomi kan transformeres til en bæredygtig økonomi. Casen handler om indsamling og genanvendelse af plastik og blev undersøgt som en del af projektet Ren Kystlinje. Det er artiklens hensigt at diskutere og problematisere de politikker for plastaffaldshåndtering, som er formuleret af EU og regeringen. Argumentet er, at disse politikker i vid udstrækning er baseret på ideer om Delt Værdi, som er en forholdsvis ny teori indenfor CSR-området, samt cirkulær økonomi (CØ). Der argumenteres for, at Delt Værdi og CØ indeholder en positiv fortælling, der imidlertid også har som funktion at legitimere en dominerende produktions- og forbrugskultur. Ved hjælp af interviews med aktører inden for genanvendelsesfeltet problematiseres, hvorvidt og i hvor stor udstrækning Delt Værdi og CØ kan løse problemerne vedrørende plastaffaldshåndtering og plastikforurening. Som et sidste element i artiklen diskuteres andre modeller til at håndtere plastaffaldsproblemerne.</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5999 Kommende artikler 2020-05-19T12:35:48+00:00 SiS- redaktionen pm.om@cbs.dk 2020-05-18T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) 2020