https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2020-10-27T10:06:28+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6082 Introduktion til 2. særnummer om Samfundslederskab i det 21. århundrede 2020-10-27T10:06:28+00:00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen pm.om@cbs.dk 2020-10-18T11:10:07+00:00 Ophavsret (c) 2020 Kenneth Mølbjerg Jørgensen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6083 HR i det 21. århundrede: Udviklingstrends og nye roller 2020-10-27T10:06:27+00:00 Brian B. Andersen pm.om@cbs.dk Joakim S. Andersen pm.om@cbs.dk Louise Brøns Kringelum pm.om@cbs.dk <p>Flere HR-afdelinger er i en transformationsproces for at gøre den værdi, de medvirker til at skabe i organisationen mere eksplicit. Samtidig har den teknologiske udvikling medvirket til en omfattende automatisering af de klassiske HR-opgaver, som skaber nye præmisser for, hvordan HR-afdelinger kan medvirke til at skabe vækst og organisatorisk succes.</p> <p>I indeværende artikel præsenteres de udfordringer, som HR-afdelinger står over i det 21. århundrede gennem et litteraturreview af den seneste forskning inden for HR-feltet. Gennem interviews med HR-ansvarlige i tre større danske organisationer diskuteres de fremtidige udfordringer i en dansk kontekst. Derved sættes fokus på HR’s rolle, værdiskabelse og relevans for organisationers udvikling i det 21. århundrede.</p> 2020-10-18T11:20:13+00:00 Ophavsret (c) 2020 Brian B. Andersen, Joakim S. Andersen , Louise Brøns Kringelum https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6084 Det samfundsnyttige landbrug: Nye bæredygtige forretningsmodeller for landbrug i Danmark 2020-10-27T10:06:24+00:00 Mette Vinther Larsen pm.om@cbs.dk Charlotte Øland Madsen pm.om@cbs.dk <p>I denne artikel udfoldes en ny strømning indenfor økonomisk tænkning og teori. Baseret på bæredygtige og systemteoretiske tilgange udfordres de klassiske økonomiske teorier og giver nye måder for ledere at arbejde innovativt med bæredygtige forretningsmodeller. Formålet med artiklen er at udfolde, hvordan bæredygtig økonomisk teori kombineret med teorier om innovation af bæredygtige forretningsmodeller kan sætte spørgsmålstegn ved de taget-for-givet forestillinger om økonomisk styring, der præger beslutningsprocesserne i danske virksomheder.&nbsp;&nbsp; Gennem to cases undersøges og eksemplificeres der muligheder og begrænsninger for at skabe bæredygtige forretningsmodeller. Artiklen tager udgangspunkt i projektet ”Det samfundsnyttige landbrug”, der har sat fokus på at udvikle nye forretningsmodeller for økologisk landbrug i Danmark.</p> <p>&nbsp;</p> 2020-10-18T11:26:19+00:00 Ophavsret (c) 2020 Mette Vinther Larsen , Charlotte Øland Madsen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6085 Tiltrækning, fastholdelse og ledelse af frivillige i idrætsforeninger 2020-10-27T10:06:23+00:00 Jens Holmgren pm.om@cbs.dk Ole Friis pm.om@cbs.dk <p>Der anvendes i stadig større omfang frivillige i forbindelse med ydelser, der traditionelt har været betalt eller støttet af det offentlige, og stadig flere anvender deres tid som frivillige særligt blandt den voksende gruppe af ældre borgere. Det større udbud af muligheder for at gøre en frivillig indsats på forskellige områder har medført, at nogle af de traditionelle frivillige foreninger har oplevet det vanskeligere at rekruttere frivillige. Men mange ledere i idrætsforeninger har ikke bevidsthed om, at ledelse er vigtig for at få foreningen til at fungere godt, og at der i dag i langt højre grad gælder de samme mekanismer, som der gør på arbejdsmarkedet. Vi argumenterer for, at man som frivillig leder kan skabe resultater, hvis man er bevidst om og bruger tre former for fokus: et indre fokus, fokus på andre og et ydre fokus. Det kan hjælpe den frivillige leder med at agere som en professionel leder, der med passion skal udleve idrætsforeningens mission, omsætte den til en strategi, som kan motivere de frivillige, ved at de udfordres og involveres i beslutningstagningen, så de kan se en mening i det, der&nbsp;foregår, indgå i nye sociale netværk og fællesskaber og samtidig have det sjovt.</p> 2020-10-18T11:33:17+00:00 Ophavsret (c) 2020 Jens Holmgren, Ole Friis https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6086 Kommende artikler 2020-10-27T10:06:21+00:00 SiS- redaktionen pm.om@cbs.dk 2020-10-18T11:40:05+00:00 Ophavsret (c) 2020 SiS- redaktionen