Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> Copenhagen Business School da-DK Samfundslederskab i Skandinavien 2596-6200 <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> Introduktion til 2. særnummer om Samfundslederskab i det 21. århundrede https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6082 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ophavsret (c) 2020 Kenneth Mølbjerg Jørgensen 2020-10-18 2020-10-18 35 5 341 345 10.22439/sis.v35i5.6082 HR i det 21. århundrede: Udviklingstrends og nye roller https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6083 <p>Flere HR-afdelinger er i en transformationsproces for at gøre den værdi, de medvirker til at skabe i organisationen mere eksplicit. Samtidig har den teknologiske udvikling medvirket til en omfattende automatisering af de klassiske HR-opgaver, som skaber nye præmisser for, hvordan HR-afdelinger kan medvirke til at skabe vækst og organisatorisk succes.</p> <p>I indeværende artikel præsenteres de udfordringer, som HR-afdelinger står over i det 21. århundrede gennem et litteraturreview af den seneste forskning inden for HR-feltet. Gennem interviews med HR-ansvarlige i tre større danske organisationer diskuteres de fremtidige udfordringer i en dansk kontekst. Derved sættes fokus på HR’s rolle, værdiskabelse og relevans for organisationers udvikling i det 21. århundrede.</p> Brian B. Andersen Joakim S. Andersen Louise Brøns Kringelum Ophavsret (c) 2020 Brian B. Andersen, Joakim S. Andersen , Louise Brøns Kringelum 2020-10-18 2020-10-18 35 5 346 364 10.22439/sis.v35i5.6083 Det samfundsnyttige landbrug: Nye bæredygtige forretningsmodeller for landbrug i Danmark https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6084 <p>I denne artikel udfoldes en ny strømning indenfor økonomisk tænkning og teori. Baseret på bæredygtige og systemteoretiske tilgange udfordres de klassiske økonomiske teorier og giver nye måder for ledere at arbejde innovativt med bæredygtige forretningsmodeller. Formålet med artiklen er at udfolde, hvordan bæredygtig økonomisk teori kombineret med teorier om innovation af bæredygtige forretningsmodeller kan sætte spørgsmålstegn ved de taget-for-givet forestillinger om økonomisk styring, der præger beslutningsprocesserne i danske virksomheder.&nbsp;&nbsp; Gennem to cases undersøges og eksemplificeres der muligheder og begrænsninger for at skabe bæredygtige forretningsmodeller. Artiklen tager udgangspunkt i projektet ”Det samfundsnyttige landbrug”, der har sat fokus på at udvikle nye forretningsmodeller for økologisk landbrug i Danmark.</p> <p>&nbsp;</p> Mette Vinther Larsen Charlotte Øland Madsen Ophavsret (c) 2020 Mette Vinther Larsen , Charlotte Øland Madsen 2020-10-18 2020-10-18 35 5 365 379 10.22439/sis.v35i5.6084 Tiltrækning, fastholdelse og ledelse af frivillige i idrætsforeninger https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6085 <p>Der anvendes i stadig større omfang frivillige i forbindelse med ydelser, der traditionelt har været betalt eller støttet af det offentlige, og stadig flere anvender deres tid som frivillige særligt blandt den voksende gruppe af ældre borgere. Det større udbud af muligheder for at gøre en frivillig indsats på forskellige områder har medført, at nogle af de traditionelle frivillige foreninger har oplevet det vanskeligere at rekruttere frivillige. Men mange ledere i idrætsforeninger har ikke bevidsthed om, at ledelse er vigtig for at få foreningen til at fungere godt, og at der i dag i langt højre grad gælder de samme mekanismer, som der gør på arbejdsmarkedet. Vi argumenterer for, at man som frivillig leder kan skabe resultater, hvis man er bevidst om og bruger tre former for fokus: et indre fokus, fokus på andre og et ydre fokus. Det kan hjælpe den frivillige leder med at agere som en professionel leder, der med passion skal udleve idrætsforeningens mission, omsætte den til en strategi, som kan motivere de frivillige, ved at de udfordres og involveres i beslutningstagningen, så de kan se en mening i det, der&nbsp;foregår, indgå i nye sociale netværk og fællesskaber og samtidig have det sjovt.</p> Jens Holmgren Ole Friis Ophavsret (c) 2020 Jens Holmgren, Ole Friis 2020-10-18 2020-10-18 35 5 380 399 10.22439/sis.v35i5.6085 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6086 SiS- redaktionen Ophavsret (c) 2020 SiS- redaktionen 2020-10-18 2020-10-18 35 5 400 401 10.22439/sis.v35i5.6086