Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> Copenhagen Business School da-DK Samfundslederskab i Skandinavien 2596-6200 <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> Europa er atter i åben krig efter 80 års fred https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6607 Preben Melander Ophavsret (c) 2022 Preben Melander 2022-04-25 2022-04-25 37 2 53 57 10.22439/sis.v37i2.6607 Fællesskabelse som hverdagsentreprenørskab https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6593 <p>På baggrund af etnografisk materiale fra to lokale borgerinitiativer indkredser denne artikel, hvordan vi kan forstå tilblivelse og opretholdelse af lokale fællesskaber. Artiklen udvikler en begrebsramme, som flytter opmærksomheden til, hvordan lokale forbindelser mellem mennesker, steder og begivenheder understøttes og genskabes over tid. Snarere end mål- og effektrationaler, er aktørorienteringen i denne kontekst kendetegnet ved en orientering mod små, ’uheroiske’ forbindelser i hverdagen og hvad man kan skabe med de ressourcer, der nu engang er til rådighed et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. I artiklen forstås dette som hverdagsentreprenørskab.</p> Eva Pallesen Marie Aakjær Ophavsret (c) 2022 Eva Pallesen, Marie Aakjær 2022-04-25 2022-04-25 37 2 58 79 10.22439/sis.v37i2.6593 Fællesskabelse – opbrud, nedbrud eller nybrud i organisering af velfærd mellem offentlig sektor og civilsamfund https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6594 <p>Denne særudgave af Samfundslederskab i Skandinavien sætter fokus på fællesskab, som i disse år træder frem som en måde at adressere komplekse udfordringer, som relaterer sig til den offentlige sektors formål og opgaver. I en kontekst af stigende opgavekompleksitet på den ene side og ressourceknaphed på den anden, retter offentlige ledere og medarbejdere lyset mod nye måder at adressere velfærdsproblemer på, som bidrager til at opbygge resiliens og stærke lokalsamfund (Aakjær og Pallesen, 2020) – og videreudvikler derved en idé om velfærdsstaten som leverandør af løsninger på borgernes individuelle behov via andre kollektive og lokalsamfundsbaserede veje</p> Marie Aakjær Eva Pallesen Dorethe Bjergkilde Ophavsret (c) 2022 Marie Aakjær, Eva Pallesen, Dorethe Bjergkilde 2022-04-25 2022-04-25 37 2 80 89 10.22439/sis.v37i2.6594 Fællesskaber mellem kommune og civilsamfund: de fem vigtigste barrierer – og det fælles håb https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6595 <p>På trods af stærke traditioner for frivilligt arbejde i foreninger og fritidsklubber er der mennesker i Danmark, som aldrig eller sjældent er en del af disse fællesskaber, og som måske oveni står uden for uddannelses- eller arbejdsfællesskaber. Ofte mennesker, som er i en sårbar situation fysisk eller psykisk. Vi har en stærk offentlig sektor, som har et særligt ansvar for disse mennesker. Men det er også en offentlig sektor under pres: borgere og familier har komplekse og multiple problemer, opgaverne skal løses inden for en stram økonomistyring og det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft. Opbygning af fællesskaber er fortsat et spørgsmål om, hvordan det offentlige rækker ud over sig selv, og om, hvordan civilsamfundsaktører rækker ud mod kommuner og andre. Mindst fem barrierer spænder ben for fællesskabelse – dem sætter artiklen til debat.</p> Finn Vedel Pedersen Christine Raecke Randi Mølager Louise Kolbjørn Søren Mariegård Ophavsret (c) 2022 Finn Vedel Pedersen, Christine Raecke , Randi Mølager, Louise Kolbjørn, Søren Mariegård 2022-04-25 2022-04-25 37 2 90 103 10.22439/sis.v37i2.6595 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6608 <p>.</p> Preben Melander Ophavsret (c) 2022 Preben Melander 2022-04-25 2022-04-25 37 2 104 105 10.22439/sis.v37i2.6608