Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) tir, 18 feb 2020 08:43:03 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redaktionelt forord https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5926 Preben Melander Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5926 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0000 En oplyst anerkendelsesrejse – et nyt perspektiv på stress https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5927 <p>Hvordan kan ledere og medarbejdere i fællesskab tage højde for stress i et moderne arbejdsliv? Dette spørgsmål er undersøgt i forskningsprojektet: ”Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress”, som er finansieret af parterne på det kommunale arbejdsmarked i regi af Fremfærd, CBS og 3 kommuner. Under navnet: ”En oplyst anerkendelsesrejse” er der udviklet forskningsbaserede dialogværktøjer, der giver et nyt sprog og perspektiv på stress-håndtering i arbejdsfællesskabet. I denne artikel vil jeg fortælle om erfaringerne fra projektet samt præsentere de nye forebyggelsesværktøjer, der bl.a. skal hjælpe til at forstå forskellige reaktionsmønstre på højt arbejdspres og give input til dialoger herom. Forskningen bidrager til en praktisk ledelsesteori med særlig fokus på forebyggelse af stressrelateret sygefravær, som forøger ledere såvel som medarbejderes evne til at sætte sig i hinandens sted og skaber handlemuligheder.</p> Pernille Steen Pedersen Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5927 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0000 Lad sommerfuglene komme ud at flyve https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5928 <p>Bedre velfærd! Mere velfærd for pengene! Et godt psykisk arbejdsmiljø! Igennem de seneste år har der i den offentlige moderniseringsdebat været fokus på, at de økonomiske, faglige og menneskelige ressourcer optimeres i samarbejdet om velfærdsopgaven. Siden reformationen har der i Danmark været en tradition for, at selvejende og frivillige organisationer varetager en stor del af velfærdsopgaverne i samarbejde med den offentlige sektor. I de sidste 100 år har dette samarbejde gennemgået flere faser og til tider været spændingsfyldt. Samtidig diskuteres det, at det rummer mulighed for samskabelse og kreativ brug af ressourcer.</p> <p>Artiklen bygger på en systemteoretisk analyse af et nyt større udviklings- og forskningsprojekt. Casen, der undersøges, er et fireårigt partnerskabsprojekt mellem 100 selvejende frivillige daginstitutioner, deres paraplyorganisation og tre kommuner, der skulle udvikle samarbejdet. Det vises, hvordan samarbejde med partnerskaber kan blive til samskabelse mellem selvejende frivillige daginstitutioner og det offentlige. Dette rummer et stort potentiale i forhold til at håndtere den kompleksitet, som velfærdsopgaven i dag kræver.</p> <p>Analysen konkluderer, at hvis samarbejdet skal blive til samskabelse, må det imidlertid igennem en særlig transformationsproces. Som et bud på at guide denne proces præsenterer jeg <em>en sommerfugle-model</em>, der er udviklet på baggrund af analysen. Den viser, hvordan partnerskaber mellem frivillige og offentlige organisationer på flere planer kan bidrage til en spirende ny praksis for samskabelse om velfærdsopgaven, og der gives et bud på, hvordan der kan skabes værdi i et spændingsfuldt samarbejde.</p> <p>Med sommerfugle-modellen udpeges der ikke bare ét svar på ét problematisk og spændingsfyldt samarbejde. Det er derimod et normativt nedslag på arenaen af forskellige tilgange til problemer og løsninger på samarbejdets spændinger og udfordringer. Det understreges, at skal samarbejdet transformeres til samskabelse, må det hele tiden skabes, genskabes og udfolde sig relevant. Der argumenteres for en platform mellem praksis og universitet, der kan understøtte dette, for parterne må selv etablere forudsætningerne for transformationen.</p> <p>Sommerfugle-modellen er også relevant for samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø, for det spejler tilsvarende kompleksitet og håndtering af mange krav til velfærdsopgaven, der løbende forandrer sig, som når der skal arbejdes med Pernille Steen Pedersens nye anerkendelsespraksis, der adresseres i den anden artikel i dette nummer.</p> Charlotte Bill Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5928 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0000