Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) tor, 03 okt 2019 13:02:24 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redaktionelt forord https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5808 Preben Melander Ophavsret (c) 2019 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5808 tor, 03 okt 2019 13:02:23 +0000 Fokus & Forum https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5809 Preben Melander Ophavsret (c) 2019 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5809 tor, 03 okt 2019 13:02:24 +0000 Sundhedsplatformen i modvind: En analyse af aktørernes teknologiforståelser i danske medier https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5810 <p>Sundhedsplatformen udgør et af de mest omdiskuterede offentlige digitaliseringsinitiativer i de senere år i Danmark og Skandinavien. Artiklen zoomer ind på, hvordan Sundhedsplatformen fremstilles i den offentlige debat baseret på en undersøgelse af 520 nyhedsartikler i danske medier i perioden 2012-2018. Artiklen belyser de forskellige interessenters (læger, politikere m.fl.) opfattelser og forståelser af Sundhedsplatformen (”technological frames”), ligesom det belyses, hvordan journalister og redaktører fremstiller (”vinkler”) muligheder og problemer ved anvendelse af Sundhedsplatformen. Samlet er de kritiske udsagn om Sundhedsplatformen tydeligt fremherskende og baseret på grundlæggende opfattelser af, at Sundhedsplatformen begrænser arbejdsglæden, medfører usikker patientbehandling, og fortrænger menneskeligheden i mødet mellem patient og personale. Debatten er samtidig karakteriseret ved en kraftig skævhed, i hvilke interessenter som kommer til orde med læger som den dominerende interessentgruppe, der går forrest i den til tider heftige kritik. Artiklen bidrager med indgående viden om, hvordan Sundhedsplatformens formål, implementering og brug opfattes af centrale interessenter i sundhedsvæsenet, og viser hvordan indførelse af et omfattende og avanceret IT-system i offentlige organisationer kan blive et omdrejningspunkt i medierne.</p> Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl, Jeppe Agger Nielsen Ophavsret (c) 2019 Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl, Jeppe Agger Nielsen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5810 tor, 03 okt 2019 13:02:24 +0000 REFORMulering – manipulation eller metastyring? https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5811 <p>Den folkeskolereform, Danmark fik i 2014, udfordrer institutionaliserede opfattelser af undervisning. Det skaber forståeligt nok dilemmaer vedrørende reformens realisering mellem på den ene side politiske forventninger til hurtig og fuldstændig implementering og på den anden side behovet for, at ny mening kan etableres på det professionelle niveau. Mange overvejelser over, hvordan en reform som denne bedst implementeres, vil være forventelig. Artiklen tager afsæt i en case fra en dansk kommune, hvor en skolechef i et ledelsesmæssigt krydspres mellem politikere og skoleledere udvikler en opskrift på implementering med intensionen om at skabe rum for dialog og tilgodese bottom up-synspunkter. Analysen viser, hvordan initiativet synes at reflektere tendenser i styringsteori, som peger mod relationsorienteret og tillidsbaseret reformarbejde fremfor mod en principal-agentorienteret og low trust-baseret implementering. Uden at afvise en sådan netværksorienteret implementeringsopskrifts styrkeside spørger vi afsluttende, om ikke sådanne opskrifter indeholder en risikoside i form af overtalelse frem for selvstyring?</p> Gitte Miller Balslev, Peter Henrik Raae Ophavsret (c) 2019 Gitte Miller Balslev, Peter Henrik Raae https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5811 tor, 03 okt 2019 13:02:24 +0000 Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5812 <p class="Typografi3">Dynamikkerne, kompleksiteten og de vilde problemer på socialområdet har ofte indebåret, at socialt arbejde har været opfattet som svært styrbart ud fra et økonomisk perspektiv. I denne artikel analyseres det, hvordan en kommune efter finanskrisen reorganiserede økonomistyringen for at sikre en mere stram budgetstyring samtidig med at de decentrale frihedsgrader blev bevaret. Vi anvender Levers of Control-begrebsapparatet til at vise, hvordan traditionelle budget- og planlægningsprocesser og -systemer anvendes fleksibelt og dynamisk som såkaldte interaktive styringssystemer. Analysen indikerer, at interaktiv brug af budgetstyring kan fremme fleksibilitet i den offentlige sektor og skabe rum for innovation og læring, således at den faglige dømmekraft styrkes, samtidig med at den økonomiske forudsigelighed og budgetoverholdelsen forbedres.</p> Per Nikolaj Bukh, Anne Kirstine Svanholt Ophavsret (c) 2019 Per Nikolaj Bukh, Anne Kirstine Svanholt https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5812 tor, 03 okt 2019 13:02:24 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5813 SiS- redaktionen Ophavsret (c) 2019 SiS- redaktionen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5813 tor, 03 okt 2019 13:02:24 +0000