Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) man, 19 sep 2022 13:09:23 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Velfærdssamfundet synger på sidste vers https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6691 Preben Melander Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6691 man, 12 sep 2022 00:00:00 +0000 Hvilke ledelsesmæssige evner kan fremme skabelse af Capacity Building i organisationer? https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6693 <p>Artiklen præsenterer et bud på, hvordan ledelse af Capacity Building kan skabes i praksis i etablerede organisationer. Først udarbejdes en syntese af eksisterende litteratur om ledelse af Capacity Building. Herefter undersøges et casestudie af projekt ’Sikkert Patienflow’ i sundhedsvæsenet, hvor casen anvendes til at udfolde, nuancere og tilskrive ny viden til litteraturen. Undersøgelsesspørgsmålet der besvares er ’Hvilke ledelsesmæssige evner kan fremme skabelse af Capacity Building i organisationer?’. Som en del af besvarelsen på spørgsmålet udvikles en teoretisk model (Figur 2) som illustrerer sammenhænge mellem det organisatoriske lederskab og det selv-lederskab, der skal være til stede i styringskæden på forskellige niveauer for at skabe de forandringer, der ønskes.</p> Christina Egelund Antonsen, Jacob Brix Ophavsret (c) 2022 Christina Egelund Antonsen, Jacob Brix https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6693 man, 12 sep 2022 12:29:43 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6694 Preben Melander Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6694 man, 12 sep 2022 12:31:47 +0000