Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) man, 18 maj 2020 06:34:27 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Samfundslederskab i det 21. århundrede https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5954 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5954 man, 18 maj 2020 00:00:00 +0000 Organisering på tværs af organisatoriske grænser https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5955 <p>Værdiskabelse sker i stigende grad på tværs af organisatoriske grænser og skaber dermed grundlag for gentænkning og innovation af eksisterende forretningsmodeller. Der eksisterer derfor et behov for at gøre op med det traditionelle fokus på enkeltstående forretningsmodeller i isolerede organisationer. I denne artikel introduceres en distinktion mellem intra- og inter-organisatoriske forretningsmodeller. Ved at bygge bro mellem forskellige teoretiske dimensioner af inter-organisatorisk samarbejde og forretningsmodellitteratur diskuteres, hvorledes forretningsmodelinnovation kan være en tilgang til at skabe organisering på tværs af organisatoriske grænser. Dette eksemplificeres gennem en case, der følger inter-organisatorisk samarbejde omkring forretningsmodeludvikling og etablering af en kollaborativ forretningsmodel på Aalborg Havn.</p> Louise Brøns Kringelum Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5955 man, 18 maj 2020 00:00:00 +0000 Ledelse af innovation i den offentlige sektor: Kommunal affaldshåndtering som en del af noget større https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5956 <p>Den offentlige sektor står over for mange og store udfordringer i det 21. århundrede, og der kan argumenteres for, at innovation skal være en del af svaret på disse udfordringer. I denne artikel fremdrages forskellige bud fra den eksisterende litteratur på, hvordan innovation kan initieres og ledes i den offentlige sektor. Artiklen indeholder også en case om en ny og innovativ tilgang til kommunal affaldshåndtering, og når denne case sammenholdes med de grundlæggende teoretiske perspektiver fra litteraturen, så viser analysen, at den konkrete innovationsproces mest hensigtsmæssigt kan ses som værende en del af et større og komplekst system, hvori mange aktører, delelementer og delprocesser har været relevante og spillet en rolle. Dette bliver diskuteret yderligere i slutningen af artiklen sammen med nogle af de heraf afledte konsekvenser for ledelse af innovation i den offentlige sektor.&nbsp;&nbsp;</p> René Nesgaard Nielsen Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5956 man, 18 maj 2020 00:00:00 +0000 Plastik fantastisk: En analyse og diskussion af politikker for plastaffaldshåndtering https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5957 <p>Med plast som case beskæftiger denne artikel sig med, hvordan vores økonomi kan transformeres til en bæredygtig økonomi. Casen handler om indsamling og genanvendelse af plastik og blev undersøgt som en del af projektet Ren Kystlinje. Det er artiklens hensigt at diskutere og problematisere de politikker for plastaffaldshåndtering, som er formuleret af EU og regeringen. Argumentet er, at disse politikker i vid udstrækning er baseret på ideer om Delt Værdi, som er en forholdsvis ny teori indenfor CSR-området, samt cirkulær økonomi (CØ). Der argumenteres for, at Delt Værdi og CØ indeholder en positiv fortælling, der imidlertid også har som funktion at legitimere en dominerende produktions- og forbrugskultur. Ved hjælp af interviews med aktører inden for genanvendelsesfeltet problematiseres, hvorvidt og i hvor stor udstrækning Delt Værdi og CØ kan løse problemerne vedrørende plastaffaldshåndtering og plastikforurening. Som et sidste element i artiklen diskuteres andre modeller til at håndtere plastaffaldsproblemerne.</p> Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Marita Svane Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5957 man, 18 maj 2020 00:00:00 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5999 SiS- redaktionen Ophavsret (c) 2020 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5999 man, 18 maj 2020 00:00:00 +0000