Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) ons, 05 maj 2021 12:25:10 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Sammenhængskraft, bæredygtighed, meningsfuldhed, værdibevidsthed og ytringsfrihed er blevet nogle af de vigtige elementer i samfundsdebatten. Men er de i stand til at skabe et bedre og mere demokratisk og retfærdigt menneskesamfund? https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6236 Preben Melander Ophavsret (c) 2021 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6236 søn, 25 apr 2021 00:00:00 +0000 Lyt til borgerne – hvis I vil lykkes på tværs https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6238 <p>Ledelse og samarbejde på tværs af fag, afdelinger og sektorgrænser er kommet for at blive. Oftere og oftere oplever borgere, at de kommer i klemme mellem systemer, der ikke er i stand til at arbejde på tværs. For at blive klogere på vanskelighederne og hvordan de kan overkommes, har jeg fulgt adskillige ’på tværs’ samarbejder gennem en årrække. Denne artikel bygger på, at jeg gennem en længere periode har fulgt Psykiatriens Hus i Aarhus, der er et tilbud, der forsøger at bygge bro mellem den regionale behandlingspsykiatri og socialpsykiatrien i kommunen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Artiklen begynder med en beskrivelse af den aktionslæring, der foregik i samarbejde med ledelsen i 2019 og slutter med den analyse som aktionsforskningen bidrog med i løbet af 2020. Artiklen beskriver hvordan ledelsen i Psykiatriens Hus forsøger at omsætte den viden, der findes om ledelse på tværs, til praktiske handlinger. En hovedkonklusion er, at det lykkes at samarbejde på tværs, når man tager udgangspunkt i borgerperspektivet.</p> Annemette Digmann Ophavsret (c) 2021 Annemette Digmann https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6238 søn, 25 apr 2021 00:00:00 +0000 Digitaliseringens frontløbere i værdiskabelse: Autentiske aktører og digitale agenter https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6239 <p>Alle brugere af digitale medier bevæger sig i informationssamfundet, hvor der er nye muligheder og spilleregler for værdiskabelse sammenholdt med de kendte fra den analoge verden. Artiklen belyser:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Digitale agenter fremkommet igennem det seneste årti er de nye “indbyggere” i informationssamfundet. De har ikke direkte reference til autentiske personer. Hvordan kan vi forstå deres betydning for såvel analog som digital kommunikation og sociale relationer? (Afsnit A)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Hvilken form for værdiskabelse er knyttet til de digitale agenter og agens? (Afsnit B)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Hvilke værdiskabende muligheder og konsekvenser indebærer digital agens: Eksempler (Afsnit C)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Hvilke er de socio-økonomiske udviklingsmuligheder med digital agens? (Afsnit D)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Hvilke regulatoriske udfordringer stiller de digitale agens til virksomheder og til samfundet?&nbsp;(Afsnit E)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>I artiklen behandles disse spørgsmål ud fra samfundsvidenskabelige teorier om digitalisering, værdiskabelse og regulering.</p> Mogens Kuhn Pedersen Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6239 søn, 25 apr 2021 00:00:00 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6240 <p>.</p> SiS- redaktionen Ophavsret (c) 2021 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6240 ons, 28 apr 2021 08:49:30 +0000