Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) tor, 17 dec 2020 14:08:42 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Fokus & Forum https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6107 Preben Melander Ophavsret (c) 2020 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6107 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000 Den analytiske etikk og taylorismens ånd? HR-analyse som ledelseskonsept https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6109 <p>Denne artikkelen diskuterer hovedelementer i ledelseskonseptet HR-analyse (HR-A). Vi undersøker hvordan HR-A kan forstås som en faglig diskurs, og hvordan denne er relatert til allerede etablerte diskurser i HRM-feltet. Tilfører HR-analyse nye element til diskurser om ledelse, eller er den først og fremst innleiret i allerede etablerte faglige synsmåter og posisjoner? Ledelseskonsepter kan ha store praktiske konsekvenser i arbeidslivet (Madsen, 2017, s. 181). Vi vil gjennom en innholdsanalyse vise, at HR-analyse som ledelseskonsept kan innebære utfordringer for virksomheter som ønsker å implementere det.</p> Hans Olav Stensli Ophavsret (c) 2020 Hans Olav Stensli https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6109 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000 Ledelse af digital transformation: Erfaringer fra et kommunalt digitaliseringsinitiativ https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6110 <p>Mange offentlige digitaliseringsinitiativer slår fejl eller lever ikke op til forhåbningerne. Ofte bliver mangelfuld ledelse fremhævet som en årsag hertil. I lyset heraf, rapporterer denne artikel fra et kommunalt digitalt transformationsinitiativ, hvor forandringsledelsesindsatsen var massiv. Studiet er designet som et kvalitativt casestudie af indførelsen af en ny digital platform til sundhedspersonalet i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune som indebar omfattede organisatoriske forandringer. Vi fremhæver tre forandringsledelsespraksisser, som var væsentlige for ledelsen af den digitale transformation: (1) tilpasningsledelse, (2) tilslutningsledelse og (3) forventningsledelse. Artiklen udfolder de tre ledelsespraksisser og illustrerer hvordan ledelse af digital transformation udspiller sig som en pragmatisk kombinering af praksisserne. Vi peger også på, at forandringsledelse i digital transformation får en særlig dimension, hvor det løbende handler om at forme aktørernes teknologiforståelser.</p> Jeppe Agger Nielsen, Kasper Elmholdt, Mette Strange Noesgaard Ophavsret (c) 2020 Jeppe Agger Nielsen , Kasper Elmholdt , Mette Strange Noesgaard https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6110 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000 Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser i den offentlige sektor https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6111 <p>Tildelingsmodeller er budgetmodeller, der tildeler ressourcer fra et overliggende styringsniveau til decentrale udførerenheder ved anvendelse af matematiske formler. De er baseret på tildelingskriterier, der kan omfatte både cost-drivere og resultatmål. Denne form for budgetmodel vil altid udgøre en incitamentsstruktur. Effektbaserede tildelingsmodeller er karakteriseret ved, at de indebærer incitamenter, der fremmer effektskabelse. I denne artikel tager vi udgangspunkt i, hvordan produktions- og økonomistrukturer på forskellige serviceområder har betydning for, hvordan en tildelingsmodel bedst designes. Vi sætter især fokus på forløbs- og periodebaserede indsatser på ældreområdet samt på handicap- og psykiatriområdet. Begge områder er karakteriseret ved, at opgaverne primært udføres af offentlige virksomheder, og hvis de udføres i privat regi, finansieres de oftest af det offentlige. Herefter ser vi på tildelingsmodellers motiverende egenskaber og diskuterer, hvornår de indeholder incitamenter til effekt. Endelig skitserer vi grundprincipperne for effektbaserede tildelingsmodeller. Med afsæt i konkrete erfaringer fra bl.a. Odense Kommune viser vi, hvordan der kan udvikles effektbaserede økonomistyringsmodeller for korte og intensive rehabiliteringsforløb. Herudover diskuterer vi karakteristika ved den økonomiske styring af længerevarende eller permanente indsatser, og det illustreres, hvordan der kan anvendes forløbsbevillinger på dette område.</p> Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen Ophavsret (c) 2020 Per Nikolaj Bukh , Karina Skovvang Christensen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6111 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000 Når samfundslederskab bliver det demokratiske problem https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6144 <p>Artiklen sætter fokus på, hvordan statsministeren i et demokratisk perspektiv har håndteret Covid-19-krisen. Artiklen fokuserer således <u>ikke</u> på, om en nedlukning af Danmark var korrekt, men på hvordan demokrati og borgerlige, grundlovssikrede rettigheder reelt blev dekonstrueret og suspenderet i løbet af 24 timer uden anden begrundelse end en statsministers mavefornemmelse. Og hvordan en paralyseret befolkning lod det ske. Artiklen problematiserer også, hvordan et samlet pressekorps under efterfølgende pressemøder blev forment retten til at stille kritiske, opfølgende spørgsmål til statsministerens forskellige initiativer ved kun at have retten til at stille to spørgsmål uden mulighed for supplerende spørgsmål udsprunget af svaret. Yderligere sættes der i artiklen fokus på, hvordan udskamning og overvågning blev en del af regeringens diskurs – indtil det blev afsløret. Hele statsministerens ageren efterlader spørgsmålet om, hvor stabilt vort demokrati egentlig er, og hvor resistent det er over for angreb både indefra og udefra.</p> Jørn Helder Ophavsret (c) 2020 Jørn Helder https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6144 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000 Netværksforståelse fremover – Forskning og praksis for uddannelsesmæssig forandring https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6112 <p>Uddannelsessystemer over hele verden opererer som uafhængige enheder, hvor individer ikke nødvendigvis betragter sig selv som en del af større fællesskaber og netværk. Undersøgelser viser, at netværk kan have betydning for menneskers helbred, lykke og verdenssyn, og har ligeledes indflydelse på forskellige typer af læringsfællesskaber i uddannelse.&nbsp; Forfatterne fremhæver vigtigheden af at undersøge kvaliteten og kvantiteten af sociale bånd mellem aktører i uddannelsessektorer for at forstå, hvordan interaktioner påvirker uddannelse med hensyn til relationer, engagement og resilliens. Netværksrelationer er nu mere end nogensinde vigtige at afdække og forstå i både uddannelsespraksis og i uddannelsesforskningen, for at bidrage til fremtidens globale uddannelsesdagsordner – ikke mindst i lyset af den seneste verdensomspændende sundhedskrise såvel som efter at have gennemstået mange år med talrige uddannelsesreformer.</p> Gitte Miller Balslev, Alan J. Daly Ophavsret (c) 2020 Gitte Miller Balslev , Alan J. Daly https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6112 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6113 SiS- redaktionen Ophavsret (c) 2020 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6113 tor, 17 dec 2020 00:00:00 +0000