Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) tor, 25 feb 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Fokus og Forum – Nytårshilsen 2021 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6163 Preben Melaner Ophavsret (c) 2021 Preben Melaner https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6163 ons, 17 feb 2021 00:00:00 +0000 Organisatorisk læringskapacitet: Konceptualisering og undersøgelse af et begreb https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6164 <p>Denne artikel har til formål at introducere begrebet 'organisatorisk læringskapacitet', som det kommer til udtryk og konceptualiseres inden for studiet af organisationer og ledelse med særligt henblik på forskningsområdet organisatorisk læring. Artiklen bruger analyseresultater fra en empirisk undersøgelse i danske virksomheder til at skabe viden om og nuancere forskningen og virksomhedernes forståelse af organisatorisk læringskapacitet. Artiklen bidrager på to fronter. For det første præsenterer og udvikler artiklen eksisterende viden om, hvordan begrebet ’organisatorisk læringskapacitet’ skal forstås, teoretisk og analytisk. For det andet nuanceres potentialer og begrænsninger i vores viden om begrebet, samt hvordan virksomheder konkret kan arbejde med organisatorisk læringskapacitet i deres ledelsespraksis og organisering af læring i organisationer.</p> Ulrik Brandi, Jens Breum Ophavsret (c) 2021 Ulrik Brandi , Jens Breum https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6164 ons, 17 feb 2021 00:00:00 +0000 Gaveøkonomi – en vej til ny velfærdsværdi https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6165 <p>Som forskeren i offentlig ledelse, Mark Moore, udtrykker det: ”Offentlige ledere er hverken bogholdere eller martyrer. I stedet er de bestilt af samfundet til at eftersøge velfærdsværdi (’public value’)”. I det lys bidrager artiklen med et teoretisk-illustrativt bud på, hvordan en ny og lovende gaveøkonomi kan bidrage væsentligt til vores velfærd i betydningen at ’færdes vel’. Gaveøkonomi er en økonomisk udveksling, der skaber velfærdsværdi gennem relationer, dvs. hvor hver part får adgang til det, som andre giver (gaver), ved selv af give (gengave). Som sådan udgør gaveøkonomien et andet medie for udveksling end penge, som skaber velfærdsværdi gennem adskillelse. Budskabet er, at vi ikke blot skal være opmærksom på, at pengeøkonomiens adskillelsesmaskine faktisk kan stå i vejen for velfærd. Vi skal også være opmærksom på, at gaveøkonomien kan skabe velfærdsværdi, som er pengeøkonomien overlegen.</p> Niels Thygesen Ophavsret (c) 2021 Niels Thygesen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6165 ons, 17 feb 2021 00:00:00 +0000 Teori som verktyg https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6168 <p>I en nyutkommen antologi beskrivs sexton teorier och perspektiv som företagsekonomer har använt sig av. Utgångspunkten är att teorier är verktyg, som alla studenter och blivande forskare behöver. Det gäller bara att välja. Synsättet tycks inspirerat av allmänna föreställningar om management och chefers beslutsfattande. Men läroböckernas föreskrifter och modeller är sällan tillämpliga i praktiken. Av både chefer och forskare krävs flexibilitet och kreativitet. Verktyg kan begränsa lika mycket som de underlättar. Vad händer om företagsekonomer överger sin devota inställning till teori och i stället ägnar sig åt angelägna organisations- och samhällsproblem?</p> Karin Brunsson Ophavsret (c) 2021 Karin Brunsson https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6168 ons, 17 feb 2021 00:00:00 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6169 <p>.</p> Preben Melander Ophavsret (c) 2021 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6169 ons, 17 feb 2021 00:00:00 +0000