Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> da-DK <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> pm.om@cbs.dk (Preben Melander) crh.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) tor, 24 nov 2022 15:18:12 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Velfærdssamfundet synger på sidste vers - II https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6754 Preben Melander Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6754 tor, 24 nov 2022 14:53:59 +0000 Fra neutral implementering til hviskeleg - om oversættelse af strategien ”værdibaseret sundhed” https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6755 <p>Reformer og strategier gives ofte som svaret på samfundsmæssige problemer, men tit udebliver de ønskede resultater. Der bruges mange ressourcer på at udvikle disse tiltag, men tilsyneladende medfører implementeringen, at tiltagene forandrer sig, når ordene i dokumenterne skal omsættes til handlinger. Der sker altså et eller andet i mødet mellem planen og virkeligheden. Denne artikel analyserer, hvorfor en strategi forandrer sig, når den bliver implementeret vertikalt igennem fem ledelseslag. Ved at anvende oversættelsesteori til at studere, hvordan implementeringen foregår i praksis, viser det sig, at hver chef læser strategien ud fra forskellige kilder og har forskellige forståelser for, hvilken organisation som de arbejder i. Det skaber fem forskellige oversættelser af den samme strategi, der udfordrer antagelsen om, at strategier implementeres neutralt igennem ledelseslagene. Artiklen peger på, at der er behov for at nytænke forholdet mellem strategi som plan og strategi som proces ved at bruge strategi som tekst som en brobygning mellem de to andre perspektiver.</p> Søren Obed Madsen, Mille Sundquist Ophavsret (c) 2022 Søren Obed Madsen, Mille Sundquist https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6755 tor, 24 nov 2022 15:07:55 +0000 Ide-praksis-oversættelsesmodellen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6756 <p>Denne artikel tager udgangspunkt i, at løsning af klima- og CO2-udledningskrisen kræver oversættelse og samskabelse af nye socio-tekniske løsninger i offentlig-private inno-vationsnetværk- og grupper. Den redegør for ide-praksis-oversættelsesmodellens socio-tekniske forståelse af sådanne samskabelses-, design- og oversættelsesprocesser og for, hvad de ledelsesmæssige konsekvenser af den er i den forbindelse. Endelig diskuteres, hvordan processen vil kunne accelereres på den baggrund.</p> <p>(Artiklen er en genudgivelse, fordi artiklens Figur 1 ikke var indeholdt i den oprindeligt udgivne version. Den oprindelige artikel findes i Årg. 37, nr. 3 (2022)).</p> John Damm Scheuer Ophavsret (c) 2022 John Damm Scheuer https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6756 tor, 24 nov 2022 15:12:47 +0000 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6757 Preben Melander Ophavsret (c) 2022 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/6757 tor, 24 nov 2022 15:15:32 +0000