Redaktionskomité

Redaktionskomité i Danmark

Peter Beyer, akad.ing., ph.d., ekstern lektor, CBS

Per Nikolaj Bukh, cand.oecon og ph.d., professor, Aalborg Universitet

John K. Christiansen, ph.d., professor, CBS

Peter Munk Christiansen, ph.d., professor, Inst. For Statskundskab, Aarhus Universitet

Cecilie Wagner Falkenstrøm, ph.d.stip., kunstner og forfatter, London Academy of Art

Ivar Friis, ph.d., lektor, CBS

Allan Hansen, ph.d., professor, CBS

Jørn Helder, ph.d., ekstern lektor, CBH Business Academy

Steen Hildebrandt, ph.d., professor, Aarhus Universitet

Lise Justesen, ph.d., lektor, CBS

Mogens Kühn Pedersen, dr.merc., professor, CBS

Jan B. Mouritsen, dr.merc., professor, CBS

Jeppe Agger Nielsen, ph.d., professor, Inst. For Statskundskab, Aalborg Universitet

Karen Lumholdt, forfatter og samfundsdebattør

Steen Nielsen, ekon.dr., lektor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Inst. for Relationspsykologi

Kim Normann Andersen, ph.d., professor, CBS

Hanne Nørreklit, ph.d., professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Søren Obed Madsen, ph.d., post-doc., CBS

Carsten Rohde, ph.d., professor, CBS

Karsten Ronit, ph.d., lektor, Statskundskab, Københavns Universitet

Peter Skærbæk, ph.d., professor, CBS

Karsten Vrangbæk, ph.d., professor, Statskundskab og Sundhed, Københavns Universitet

Peter Aagaard, ph.d., lektor, Roskilde Universitet

 

Redaktionskomité i Norge

Eivind Falkum, forsker ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning

Dag Øivind Madsen, ph.d., førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Kjell Arne Røvik, professor, dr.philos., Tromsø Universitet

Jan Ole Vanebo, ph.d., professor, Nord Trøndelag Distriktshøyskole

Christian Wittrock, ph.d., forsker ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning

 

Redaktionskomité i Sverige

Nils Brunsson, ekon.dr., professor emeritus, Stockholms Universitet

Olov Olson, ekon.dr., professor, Handelshøgskolen v/Göteborg Universitet

Johnny Lind, ekon.dr., professor, Handelshøgskolen i Stockholm