Tilbage til artikeldetaljer Vi hilser da på hinanden...: Social kapital i en dansk udkantskommune Download Download PDF