Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi <p>Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler (”reviews”), boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans.</p> Dansk Sociologforening en-US Dansk Sociologi 0905-5908 Redaktørens forord https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6562 Klaus Levinsen Copyright (c) 2021 Dansk Sociologi 2021-06-25 2021-06-25 31 4 5 7 10.22439/dansoc.v31i4.6562 The great decentering https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6563 <p>Given the upheavals that seriously affect sociology and threaten its survival, <br>the author proposes to integrate these upheavals by conceiving them as forces <br>of decentering with regard to the classical definitions and methods of the discipline. All of them require taking into account underestimated, or even unrecognized, dependencies of the “social” on the many beings that have been <br>left behind and that “studies” have helped to bring to the forefront.</p> <p>The movement of the article follows a decentering of the subject, agent or <br>social actor who can no longer keep his/her pivotal role, and the forms of the <br>common and the community which are off-center with respect to societies <br>and collectives. Far from society (1), the movement leads against the strangeness (2) of an exteriority now to be integrated into the apprehension of the human being through his or her dependencies (3). To be together with these and <br>those that were previously under-represented (4), requires a shift in making <br>commonality. Commonality has to be more concerned with close attachments <br>and to open up cohabitation beyond the human, at the cost of changes that do <br>not leave the underlying normativity of the social sciences untouched. Modes <br>of government emancipate from the city (5) by moving beyond the market <br>economy to things that support deeper political economy assemblages than <br>the versatile alliances between oligarchs and political authorities.</p> Laurent Thévenot Copyright (c) 2021 Dansk Sociologi 2021-06-25 2021-06-25 31 4 33 79 10.22439/dansoc.v31i4.6563 Elevernes oplevelse af nationale test: En spørgeskemaundersøgelse af elever fra strategisk udvalgte folkeskoler i Aalborg Kommune https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6649 <p>I denne artikel komplementerer vi tidligere forskning og undersøger, hvordan folkeskoleelver i 8. og 9. klasser opfatter de nationale test, samt hvordan opfattelsen hænger sammen med faglighed, (mis)trivsel og køn. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews gennemført i 2019 med elever i Aalborg Kommunie. Vi finder, at store elevgrupper har en overvejemde negativ opfattelse af de nationale test, og at elevernes humør påvirkes negativt før og efter en test. Samtidig finder vi signifikante sammenhænge mellem en mere negativ opfattelse af de national test og henholdsvis en svagere faglighed, større mistrivsel og køn (piger i forhold til drenge). Sammenhængene indikerer, at det tilsyneladende er hos elevgrupper, hvor behovet for faglig understøtteæse er størst, at holdningen til de nationale test er mest negativ. Samlet set påpeger vi relevansen af at inddrage bredere perspektiver på effekterne af de nationale test, sætter spørgs,ålstegn ved værdien af de nationale test som læringsredskab og underbygger behovet for yderligere undersøgelser af, hvordan de nationale test påvirker eleverne - personligt, socialt, såvel som fagligt.&nbsp;&nbsp;</p> Tobias Bøgeskov Eriksen Andrej Christian Lindholst Søren Valgreen Knudsen Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi 2022-06-13 2022-06-13 31 4 23 23 10.22439/dansoc.v31i4.6649 Systemer i et klimaforandret Arktis https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6650 <p>Systemer i et klimaforandret Arktis: Den svære dialog mellem fakta- og meningsproducenter.</p> Lill Rastad Bjørst Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi 2022-06-13 2022-06-13 31 4 11 11 10.22439/dansoc.v31i4.6650 Anmeldelser https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6648 <p>Anmeldelser af følgende:</p> <p>Migranters mobilitet - mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked af Marlene Spanger og Sophia Dörffer Hvalkof.&nbsp;</p> <p>Den organiserede formåen - magtperspektiver på organisatorisk læring af Kurt Dauer Keller (red.)&nbsp;</p> <p>Enrichment: a Critique of Commodities af Luc Boltanski &amp; Arnaud Esquerre</p> <p>Usikker modernitet. Danskernes værdier fra 1981 til 2017 af Morten Frederiksen&nbsp;</p> <p>Sociologiens problemer - en grundbog. Redigeret af Anders Blok og Carsten Bagge Laustsen&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Anika Liversage Birger Steen Nielsen Anders Blok Margareta Bertilsson Peter Gundelach Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi 2022-06-13 2022-06-13 31 4 18 18 10.22439/dansoc.v31i4.6648