Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi <p>Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler (”reviews”), boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans.</p> en-US mail@dansksociologi.dk (Lene El Mongy) ojs.lib@cbs.dk (Claus Rosenkrantz Hansen) Wed, 18 Jan 2023 09:30:47 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redaktørens forord https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6730 <p>Dette åbne nummer af Dansk Sociologi består af to originale forskningsartikler, et mindeessay til ære for den afdøde professor i sociologi Henning Bech samt to boganmeldelser. Om end temaer og tilgange varierer betydeligt mellem teksterne, kan man hævde, at spørgsmål om vilkårene for livsudfoldelse i et senmoderne, værdipluralistisk og globaliseret samfund løber som rød tråd gennem nummeret.</p> Anders Blok Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6730 Mon, 17 Oct 2022 09:53:11 +0000 At falde fra – beretninger om religiøst frafald på tværs af majoritetsdanske og minoritetsetniske miljøer https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6731 <p>Religiøst frafald i Danmark har ikke haft stor bevågenhed i forskningen. Ud fra biografisk narrative interviews med personer fra et »Meningsdannernetværk « undersøger artiklen derfor beretninger om frafald blandt både majoritetsdanskere og etniske minoriteter. Her ses klare fællestræk, uanset om man forlader kristendommen eller islam. Forløbene, fra man oplever den første tvivl til ens endelige brud med religionen, kan være særdeles udfordrende, blandt andet fordi det religiøse frafald kan få alvorlige sociale konsekvenser. I mindre kristne menigheder, såsom Jehovas Vidner, forekommer en stærkt institutionaliseret udstødelse af »frafaldne«, mens processen er mindre fastlagt, og kan være meget konfliktfyldt, i en muslimsk kontekst. Såvel oplevelser af sociale repressalier, som stor eksistentiel usikkerhed, kan bidrage til, at nogle »frafaldne« efterfølgende døjer med alvorlige psykiske udfordringer. Afslutningsvis diskuterer artiklen, hvordan »Meningsdannernetværkets« personlige beretninger om frafald indgår i en samfundsmæssig kontekst, hvor indvandreres og islams rolle er et emne, der udspiller sig forskellige samfundsmæssige kampe omkring. Dette kommer dels til udtryk ved, at deltagelsen af ekskristne netværksmedlemmer førte til en skarp politisk kritik af initiativet. Dels ved, at nogle etniske minoritetsmedlemmers fortællinger i højere grad handler om at forhandle og flytte på grænser, frem for kun om at ændre ens personlige placering i et statisk landskab.</p> Anika Liversage, Betül Özkaya Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6731 Mon, 17 Oct 2022 09:57:38 +0000 Pædagogik som fabrik https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6732 <p>Denne artikel konceptualiserer det kulturanalytiske greb pædagogik som fabrik til at indkapsle den historiske rationalisering og standardisering af viden indenfor børnepasning i Danmark som et paradigmatisk eksempel på, hvordan den kognitive kapitalisme koloniserer velfærdsstatens institutioner. Artiklen diskuterer, hvordan en igangværende reorganisering af velfærdsstatens institutioner må ses i sammenhæng med en politisk økonomisk udvikling, hvor forsøget på at indfange de produktive potentialer ved ’levende viden’ har fået en central betydning for kapitalismens akkumuleringsregime. Som eksempel undersøger artiklen de sidste fire årtiers institutionalisering af børnepasning, professionalisering af det pædagogiske arbejde og standardisering af den pædagogiske viden. Analysen demonstrerer, hvordan velfærdsinstitutioner såsom børnepasning transformeres til et instrument til udvinding af værdi for den kognitive kapitalisme. Pædagogik bliver med andre ord transformeret til en fabrik.</p> Magnus Andersen Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6732 Mon, 17 Oct 2022 10:46:32 +0000 Henning Bechs positivt, kritiske nydelsessociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6733 <p>I dette essay præsenterer vi afdøde sociologiprofessor Henning Bechs værk og betydning med tre nedslag på hans samtidsdiagnostiske bidrag, hans særlige sociologisk-fænomenologiske analysemetode, samt hans positivt, kritiske tilgang som forsker. Det er en tilgang, der bidrager til samfundets kritiske selvrefleksion ved at udlægge mulighederne for, hvordan vi kan agere som oplyste borgere, som kan foretage informerede valg udi livsførelsens svære kunst i en senmoderne og værdipluralistisk tid præget af opbrud, digitalisering og nye sociale strømninger. Vores ærinde er ikke blot at mindes og hylde Bech, som vi begge har kendt som underviser, vejleder, kollega og ven. Vi ønsker også at fremlægge og drøfte, hvordan hans værk kan inspirere sociologers aktuelle og fremtidige arbejde.</p> Poul Poder, Morten Emmerik Wøldike Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6733 Mon, 17 Oct 2022 10:50:04 +0000 Anmeldelser https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6734 <p>Anmeldelser af følgende:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Klaus Rasborg: ULRICH BECK – en kritisk indføring i teorien om verdensrisikosamfundet. Anmeldt af Bo Elling.</p> <p>Sanjay Seth: Beyond reason: postcolonial theory and the social sciences. Anmeldt af Anders Blok.</p> Bo Elling, Anders Blok Copyright (c) 2022 Dansk Sociologi https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/6734 Mon, 17 Oct 2022 10:55:35 +0000