https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/issue/feed Kurasje 2017-01-18T11:56:54+00:00 Finn Hansson finn.hansson@gmail.com Open Journal Systems <p>Kurasje er et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der blev publiceret i perioden 1970-1986. I løbet af sin levetid nåede tidsskriftet at udkomme 38 gange - alle numrene er nu tilgængelige i digital form.</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3879 Marx’ intellektuelle biografi – kontinuitet eller brud? 2017-01-18T11:56:46+00:00 Peter Bundesen finn.hansson@gmail.com Morten Hansen finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3880 Hvor gik den kritiske sociologi hen, da lønarbejdet kom ind 2017-01-18T11:56:47+00:00 Nils Bredsdorff finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3881 Stat og subjektivitet i klasseanalysen 2017-01-18T11:56:48+00:00 Tage Bild finn.hansson@gmail.com Jens Hoff finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3882 Sandhed og kynisme. En omtale af Peter Sloterdijk, »Kritik der zynischen Vernunft«, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983 2017-01-18T11:56:50+00:00 Hans Jørgen Thomsen finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3883 Socialpolitik mellem selvforvaltning og stat 2017-01-18T11:56:51+00:00 Per H. Jensen finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3885 Arbejdersolidaritet? Selvorganisering og statspolitik 2017-01-18T11:56:52+00:00 Peter Abrahamson finn.hansson@gmail.com Mogens Holm finn.hansson@gmail.com Iver Hornemann Møller finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c) https://rauli.cbs.dk/index.php/kurasje/article/view/3886 Kurasje nr. 38 2017-01-18T11:56:54+00:00 Hele nummeret som e-bog finn.hansson@gmail.com 1986-03-01T00:00:00+00:00 Ophavsret (c)