Nr. 38 (1986)

Indholdsfortegnelse

Artikler

Marx’ intellektuelle biografi – kontinuitet eller brud?
Peter Bundesen, Morten Hansen
PDF
s. 3-28
Hvor gik den kritiske sociologi hen, da lønarbejdet kom ind
Nils Bredsdorff
PDF
s. 29-40
Stat og subjektivitet i klasseanalysen
Tage Bild, Jens Hoff
PDF
s. 41-56
Sandhed og kynisme. En omtale af Peter Sloterdijk, »Kritik der zynischen Vernunft«, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983
Hans Jørgen Thomsen
PDF
s. 57-68
Socialpolitik mellem selvforvaltning og stat
Per H. Jensen
PDF
s. 69-86
Arbejdersolidaritet? Selvorganisering og statspolitik
Peter Abrahamson, Mogens Holm, Iver Hornemann Møller
PDF
s. 103-107

E-bog

Kurasje nr. 38
Hele nummeret som e-bog
PDF