Samspil mellem virksomheder og forskning gennem aktionsforskning: vidensproduktion i mode 2

John K. Christiansen, Morten Wellendorf, Hanne Vesth

Abstract


Fra flere sider efterspørges mere forskning, øget udbytte af de anvendte ressourcer til forskning og øget samarbejde mellem videnscentre (højere læreranstalter m.v.) og virksomheder. Samtidigt er der en erkendelse af, at viden også skabes i tæt interaktion mellem forskning og virksomheder og ikke kun i lukkede universitære forskningsmiljøer, og vidensproduktion i Mode 2 fremhæves som et alternativt perspektiv på vidensgenerering. Aktionsforskning tilbyder sig her som en mulig løsning på nogle af disse udfordringer. Artiklen redegør for baggrunden for aktionsforskning og forskellige former for aktionsforskning og diskuterer de udfordringer og muligheder denne metode giver set i forhold til positivistisk vidensproduktion. Endelig illustreres metoden fra et konkret samarbejdsprojekt med en virksomhed, og erfaringerne herfra diskuteres og perspektiveres.

Full Text:

PDF (Dansk)