Supplerende beretninger: Tilfredsstiller de kapitalmarkedets ønsker?

Christian Nielsen

Abstract


I de senere år har der været megen omtale af behovet for offentliggørelse af supplerende oplysninger f.eks. igennem årsrapporten. En række undersøgelser har vist en klar tendens til en stigende mængde supplerende information i årsrapporter og børsprospekter i Danmark. Indeværende studium tager udgangspunkt i en sammenligning mellem årsrapporter og proaktive analytikerrapporter for ad den vej at bidrage til den forskning, som beskæftiger sig med udviklingen af rapporterings- og kommunikationspraksisser. Studiet viser, at analytikerne tilsyneladende ikke er interesserede i information om bæredygtighed, intellektuel kapital og corporate governance, men lægger i højere grad vægt på segmentinformation, muligheder og kritiske succesfaktorer, end virksomhederne gør det. En anden interessant pointe er, at mens analytikere efterlyser sammenlignelige faktorer i deres søgen efter pålidelig information, så er de tilsyneladende selv endnu dårligere til at producere sådanne informationer end de virksomheder, de ufortøvet kritiserer.

Full Text:

PDF (Dansk)