Revy https://rauli.cbs.dk/index.php/revy REVY er Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers tidsskrift. Det indeholder artikler, debatindlæg og nyheder. Dets primære fokus er at bringe ny viden til, og skabe debat om, danske fag- forsknings- og uddanelsesbiblioteker. REVY udkommer fire gange om året. Statsbiblioteket en-US Revy 01060503 Borgerne og bibliotekerne ind i forskningen! https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5766 Lidt om et toårigt DEFF-projekt om FFU-bibliotekernes mulige roller Citizen Science Thomas Kaarsted Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 3 4 Gymnasier og Citizen Science - Pilotprojekt for Et Sundere Syddanmark https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5767 Kan det lade sig gøre at engagere gymnasielever i Citizen Science? I foråret<br />2019 deltog gymnasieklasser fra Tornbjerg Gymnasium og Grindsted Gymnasium i et gymnasiepanel i forbindelse med projektet Et Sundere Syddanmark. Gymnasieeleverne skulle bidrage som ”unge medforskere”. Berit Elisabeth Alving Thomas Kaarsted Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 5 7 Søger sygeplejersker kun på Google? Undersøgelse om sygeplejerskers informationskompetencer https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5768 En spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker ansat på Odense Universitetshospital viste at sygeplejersker foretrækker at søge på Google, intranettet eller at spørge kolleger fremfor at søge i sundhedsvidenskabelige databaser, når de skal have svar på kliniske spørgsmål. Valget blev især begrundet med manglende tid eller viden. Berit Elisabeth Alving Anne Lee Mette Bøg Horup Lars Thrysøe Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 8 11 Fra Sussex til Roskilde – a good match https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5769 Jan Erik Hansen Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 12 15 Det digitale universitetsbibliotek som ressource og pædagogisk aktør – et nyt nordisk samarbejde i støbeskeen https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5770 Nordplus – fra den afsluttende minikonference i København Christian Højbjerg Hansen Karen Harbo Henry Langseth Anja Hoppe Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 16 19 DFFU på sociale medier https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5771 Revy Redaktionen Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 20 20 To Think like a UX designer https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5772 Med REVY-redaktøren til ”UXLibsV” i London. 2 konferencedage med UX in Libraries i London. Jan Erik Hansen Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 21 23 Den sidste kage i styrelsen https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5773 Revy Redaktionen Copyright (c) 2019 Revy 2019-08-16 2019-08-16 42 3 24 24