Jacobsen, Anna-Katrine Edelfeldt, Informationsspecialist, Københavns Erhvervsakademi, KEA Bibliotek

  • Revy Vol 40 No 2 (2017) - Artikler
    Informationsspecialistens nye rolle - Erfaringer fra et undervisningsforløb på KEA Bibliotek præget af co-creation, transfer og en ny måde at være informationsspecialist på
    Abstract  PDF