Bay, Gina, Bibliotekar, MBU, Det Kgl Bibliotek, Aarhus

  • Revy Vol 41 No 4 (2018) - Artikler
    ’’Nu siger jeg bare ikke noget selv” – plagiatkontrolprogrammers oversete negative effekter på universitetsuddannelserne
    Abstract  PDF