Bay, Gina, Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

  • Revy Vol 42 No 1 (2019) - Artikler
    Overblik og fuldstændighed –en saga blot? Eller to cases om nordiske nationalbibliografier: bibliotek.dk og Oria.no
    Abstract  PDF