Mikkelsen, Lise, Styrelsen for Bibliotek og Medier