Johansen, Majbritt Ursula, Forskningsbibliotekar, Syddansk Universitet