Om tidsskriftet

Fokus og område

Kurasje startede som et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift med nr. 1 i 1970 og sluttede godt 4500 sider senere med nr. 38 i 1986.

Kurasje var barn af studenteroprøret på Københavns Universitet og dermed af den videnskabskritik af den bornerte positivisme, som dengang herskede over universitetet.

Udgangspunktet i 1970 var videnskabskritikken, imperialismekritikken og en begyndende orientering mod kritisk teori, men hurtigt blev Kurasjes faglighed forankret i den genopdagede Marx-læsning, som de vesttyske universiteter få år før startede op. I løbet af ganske kort tid blev Kurasje det toneangivne marxistiske tidsskrift i Danmark med flere tusinde abonnenter og oplag over 4000 eksemplarer.

Kurasje blev primært kendt som et tidsskrift, der fastholdt en radikal kritisk og teoretisk marxisme – og med streg under kritisk blev det ofte kritikken af diverse forsøg på at gøre marxismen ’praktisk’ som politisk ledetråd eller reformere den, som blev en central drivkraft for udgivelsen af tidsskriftet.

Da de marxistiske miljøer på de danske universiteter svandt ind i løbet af 80erne (og undervisningsminister Bertel Haarder lukkede sociologi på KU og socialvidenskab på RUC), forsvandt langsomt grundlaget for fortsat at udgive Kurasje, og redaktionen besluttede at lukke tidsskriftet med nr. 38.

De senere års økonomiske kriser (finanskrise, boligboble, it-boble osv.) har skabt en efterspørgsel på samfundskritiske analyser, der rejser mere grundlæggende kritiske spørgsmål til den moderne kapitalisme. At bidrage til den form for kritik var Kurasje’s hovedsigte, og den tilbageværende redaktion har derfor besluttet at gøre samtlige numre tilgængelige i digital form, da vi håber, at der her kan findes inspiration til nye kritiske samfundsanalyser.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.