Velfærdsstatens klasser. En diskussion af nogle forsøg på klasseanalyse af de statslige velfærdsarbejdere og af velfærdsstatens klienter.

  • Finn Dam Rasmussen Copenhagen Business School
Publiceret
1985-09-01
Sektion
Kommentarer og anmeldelser