Revy

Revy udgives af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt i et oplag på 2000 eksemplarer og er Nordens største på sit område. Indholdet spænder fra biblioteksfaglige artikler til debat og nyhedsinformation på fag- og forskningsbiblioteksområdet. Bladet bringer desuden foreningsinformation til medlemmerne og informerer om møder, konferencer og kurser.

Vol 40, No 4 (2017)


Cover Page