About the Journal

Focus and Scope

Revy udgives af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Tidsskriftet udkommer pr. 1.1 2013 fire gange årligt i et oplag på knap 1200 eksemplarer. Dermed er Revy Nordens største på sit område. Indholdet spænder fra biblioteksfaglige artikler til debat og nyhedsinformation på fag- og forskningsbiblioteksområdet. Endvidere bringer bladet foreningsinformation til medlemmerne samt informerer om møder, konferencer og kurser af interesse for ansatte i denne type af biblioteker. Revy indekseres i Dansk Artikelindeks, som publiceres i DanBib og bibliotek.dk, samt i basen Library Litterature.