Digital dannelse i gymnasieskolen skal styrkes

Authors

  • Knud Holck Andersen Thisted Gymnasium (pens.)
  • Thomas Kaarsted Syddansk Universitetsbibliotek

Abstract

Danske gymnasieelevers vilkår for at tilegne sig og anvende den nødvendige viden er for uensartede. Digital dannelse og et nyt partnerskab, som rækker langt ud over bibliotekssektoren, kan være løsningen. Med gymnasie-, fag- og forskningsbibliotekerne som centrale aktører.

Downloads

Issue

Section

Artikler