DFFU – nu med fokus på ledelse

  • Andrew Cranfield DTU Bibliotek

Abstract

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har etableret et nyt forum der med fokus på mellemledergruppen skal stille skarpt på ledelse i DFFU-bibliotekerne.
Section
Artikler