Søger sygeplejersker kun på Google? Undersøgelse om sygeplejerskers informationskompetencer

Berit Elisabeth Alving, Anne Lee, Mette Bøg Horup, Lars Thrysøe

Abstract


En spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker ansat på Odense Universitetshospital viste at sygeplejersker foretrækker at søge på Google, intranettet eller at spørge kolleger fremfor at søge i sundhedsvidenskabelige databaser, når de skal have svar på kliniske spørgsmål. Valget blev især begrundet med manglende tid eller viden.

Full Text:

PDF


ISSN: 1904-1969

This site is hosted by: