Studiekompetence - studiestøttende aktiviteter

  • Helle Guldberg Biblioteksleder og leder af KEA Studieliv, Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Abstract

Biblioteket som frontløber i udvikling af studiekompetence til fastholdelse og understøttelse af den enkelte studerende.
Published
2019-12-04
Section
Artikler