Kort om Open Access

  • Sverre Magnus Elvenes Joki
  • Ellen Røyneberg

Abstract

Open Access får større og større utbredelse for tiden og vi tenker her å gi en brutalt kort og ukomplett innføring. Open Access ideen er ikke ny, men har i de siste årene fått flere tilhengere, spesielt med Budapest-erklæringen fra 2002.

Author Biographies

Sverre Magnus Elvenes Joki
Projektleder. Bibsys
Ellen Røyneberg
Systemudvikler. Bibsys
Published
2007-10-16
Section
Artikler