Vol 27, No 3 (2004)

Table of Contents

Artikler

Fra Kunstakademiets Bibliotek til Danmarks Kunstbibliotek
Patrick Kragelund
PDF
s. 4-6
Måling af informationskompetence
Niels Ole Pors
PDF
s. 7-10
Personlig videnstyring - om at finde vej gennem informationsmængden
Trine Schreiber, Karen Harbo
PDF
s. 11-13
At måle en elefants snabel. Sammenfatning af temadagen om informationskompetence d. 20. januar 2004
Mette Bechmann, Mai Aggerbeck
PDF
s. 14-16
Svar på tiltale. En replik til Børge Sørensens indlæg i DF Revy nr. 1, 2004
Michael Cotta-Schønberg
PDF
s. 17-19
Masteruddannelse - fordybelse og refleksion
Bodil Christensen
PDF
s. 20-22
Nationalbibliografi og netpublikationer
Kirsten Waneck
PDF
s. 23
Tidligere overbibliotekar ved Risø Bibliotek Eva Pedersen 1922-2004. Nekrolog
Birgit Pedersen
PDF
s. 24
DEFNet - ny tidsskriftservice via deff.dk
Anette Schneider
PDF
s. 25

Fra Baglinjen

Det Danske Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) har åbnet nyt bibliotek på Christianshavn.
Svend Erik Lindberg-Hansen
PDF
s. 28

Hele nummeret

DF Revy 27. årgang nr. 3, april 2004
DF Revy Redaktionen
PDF
s. 1-28