Vol 27, No 4 (2004)

Table of Contents

Artikler

LibQual: Måling af servicekvalitet
Lars Lund-Thomsen
PDF
s. 4-6
Langtidsarkivering af E-tidsskrifter
Helle Lauridsen
PDF
s. 7-9
Et valg er et valg - eller er det? Temadag om materialevalg
Jesper Bendix, Hanne Hørl Hansen, Hanne Sonne Henriksen, Bjarne Christensen, Henning Midtgaard Hanssen
PDF
s. 10-14
Ny hjemmeside til Det Administrative Bibliotek
Martine Kvist, Karina Lindhus Larsen
PDF
s. 16-18
Berigtigelse
Michael Cotta-Schønberg
PDF
s. 19

Anmeldelse

"Bibliotek.dk og Fjernlån" og "På afgrundens rand - rapport om de engelske folkebiblioteker"
Kirsten Krogh Kruuse
PDF
s. 20-21

Fra Baglinjen

Øresundsregionens Universietetbibliotek?
Jette Guldborg Petersen
PDF
s. 24

Hele nummeret

DF Revy 27. årgang nr. 4, maj 2004
DF Revy Redaktionen
PDF
s. 1-24