Vol 31, No 6 (2008)

Table of Contents

Artikler

Videndeling gennem Knowledge Exchange samarbejdet
Bo Öhrström
PDF
s. 4-6
Læring på biblioteket - hvad er meningen?
Anne-Marie Hybschmann
PDF
s. 7-9
Illegale lærebøger
Christian B. Knudsen
PDF
s. 10-11
Programgruppen Nye Institutioner - fagre nye verden for UVM-institutionerne og DEFF?
Lars Kofoed Jensen, Bente Thorup Andersen, Mai Aggerbeck
PDF
s. 12-13
Programgruppen Arkitektur & Middleware - hvad for en fisk?
Karina Steffen
PDF
s. 14.15
Programgruppen Mødet med brugeren
Thomas E. Vibjerg Hansen
PDF
s. 16-17
Programgruppen Informationsforsyning - på giganters skuldre
Mogens Sandfær
PDF
s. 18-19
Danmarks Biblioteksskole, rekrutering og forskningsbiblioteker
Eli Greve, Christian U. Lauersen, Claus Vesterager Pedersen
PDF
s. 20-21
Hvad er en e-moderator? Erfaringer fra LIFE
Anne Cathrine Trumpy
PDF
s. 22-24

Fra Baglinjen

Reorganisering af DEFF
René Olesen
PDF
s. 28

Hele nummeret

DF Revy 31. årgang nr. 6, september 2008
DF Revy Redaktionen
PDF
s. 1-28