Om tidsskriftet

Fokus og område

Ledelse & Erhvervsøkonomi har til formål at formidle forskningsresultater inden for fagområderne ledelse og erhvervsøkonomi. Tidsskriftet skal tilstræbe at præsentere de vigtigste danske og udenlandske udviklingstendenser relateret til danske forhold - både i forhold til den private og den offentlige sektor. Tidsskriftet er forskningsbaseret, men lægger vægt på en integration af teori og praksis. Dokumentationen og kommunikationen sker i såvel temanumre som i varierede enkeltnumre. Ledelse & Erhvervsøkonomi er derved et vigtigt element i udviklingen af lederes og specialisters faglige kompetence. Det publiceres i både elektronisk og trykt form.

Peer review-proces

DJØF's fagtidsskrift "Ledelse & Erhvervsøkonomi lægger vægt på det forskningsmæssigt valide, det anvendelsesmæssigt relevante og det læsbart tilgængelige for dermed at fremme danske civiløkonomers faglige kompetence. Endvidere er det hensigten at synliggøre den aktuelle forskning, der finder sted inde for det ledelsesmæssige - og erhvervsøkonomiske område. I forbindelse hermed er reviewprocessen af afgørende betydning, idet ingen artikel kan offentliggøres uden at have været igennem en kritisk vurdering og - om nødvendigt - en bearbejdning i forhold hertil. Processen tjener to formål. For det første skal den tilvejebringe en konstruktiv feedback til såvel artiklernes forfattere som til tidsskriftets redaktion, og for det andet skal den sikre, at de artikler, der offentliggøres i Ledelse & Erhvervsøkonomi er udtryk for den højeste standard inden for det pågældende emneområde.

Publiceringshyppighed

Ledelse & Erhvervsøkonomi udkommer fire gange om året - cirka ultimo hvert kvartal. Som hovedregel er to af numrene særlige temanumre. Deadline ligger normalt seks måneder før udgivelse, men der kan gå længere tid.

Politik om Open Access

Ledelse & Erhvervsøkonomi skiftede i 2014 navn til Danish Journal of Management & Business, men er nu ophørt med at publicere. Udgivelser fra 2014 og frem kan man finde på Djøf Forlagets hjemmeside, hvor de ligger tilgængelige som Open access. 

Målgruppe

Ledelse & Erhvervsøkonomi læses hovedsageligt af personer med en erhvervsøkonomisk og ledelsesmæssig uddannelse. Målgruppen er primært ledere ansat i den private eller offentlige sektor eller rådgivere og fagspecialister med en erhvervsøkonomisk baggrund og/eller interesse. Desuden læses tidsskriftet af studerende ved de erhvervsøkonomiske uddannelser på business schools og universiteter i Danmark.

Forfatterne

Alle kan i princippet få optaget en artikel i Ledelse & Erhvervsøkonomi, såfremt artiklen lever op til tidsskriftets faglige standard. Fagtidsskriftets reviewproces, hvor artiklerne bliver gennemgået af reviewere før publicering (blind reviewing), er med til at sikre kvalitetsniveauet i Ledelse & Erhvervsøkonomi samtidig med, at det med udgangspunkt i internationale standarder bidrager til forfatterkredsens kvalificering og merit. Hvert år præmieres den bedste artikel med en særlig forskningspris på 40.000 kr. Forudsætningen er, at bidraget efter redaktionens vurdering på bedste vis forener det forskningsmæssigt valide, det anvendelsesmæssigt relevante og det læsbart tilgængelige. L&E-prisen er etableret med henblik på ad denne vej at fremme forsknings- og formidlingsindsatsen inden for det ledelses- og erhvervsøkonomiske område.

Artiklerne

Redaktionen af Ledelse & Erhvervsøkonomi vil i sin vurdering af artiklerne lægge vægt på a) at de forskningsmæssigt og praktisk bidrager til nye indsigter og forståelse på det ledelses- og erhvervsøkonomiske område, og b) at de er velskrevne, gennemarbejdede og læseværdige. Desuden er det af afgørende betydning, at de fremførte synspunkter er veldokumenterede. Tidsskriftets kvalitet er den synlige integration mellem teori og praksis med eksempler på konkret anvendelse. I integrationen mellem teori og praksis skal de nyeste udviklingstendenser relateres til danske forhold. Artiklerne kan både være på dansk og engelsk.