Redaktionsgruppe

Redaktører

Flemming Poulfelt

Kai Kristensen, Denmark

Børge Obel, Denmark

Kurt Klaudi Klausen, Denmark

Sektionsredaktør

Claus Rosenkrantz Hansen