Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Retningslinjer for forfattere

Vigtigt! Ledelse & Erhvervsøkonomi modtager på nuværende tidspunkt ikke manuskripter online. Send venligst manuskripter til Flemming Poulfelt poulfelt@cbs.dk Manuskriptvejledning: Der stilles høje forventninger til artiklernes form og indhold i Ledelse & Erhvervsøkonomi. Forfatterne må derfor indstille sig på, at manuskripterne for overhovedet at blive bedømt skal opfylde en række basale formkrav:
 1. Artiklerne skrives på dansk eller engelsk. Længden bør ikke være over 50.000 enheder inkl. tegn, resumé, litteratur- og andre kildehenvisninger.
 2. Artiklen afleveres i Word-format. Udover artiklen skal afleveres oplysning om forfatterens navn, titel, kontaktadresse, telefon og evt. e-mail.
 3. Hver artikel indledes med et kort resumé (omkring 120 ord/en halv side manuskript). Formålet med resuméet er at gengive essensen af artiklen i en letlæselig og alment kommunikerende form. Den lille appetitvækker bliver også på redaktionens foranledning oversat og trykt som artiklens engelske summary.
 4. Manuskriptet skrives med 1½ linieafstand, samme skriftsstørrelse (font 12 Times New Roman) og god margin. Tabeller, figurer ol. afleveres som separate word-filer, om muligt som PDF-filer. Hver tabel og figur skal desuden ledsages af en kort oplysende titel, samt placeringsanvisning.
 5. Citater må efter international standard normalt ikke overstige 100 ord og de bør fremstilles som følgende: …(Jensen, 2009, kap. 10)… eller …(Jensen, 2009, s.67-71) i umiddelbar tilknytning til citatet.
 6. En litteraturliste eller andre kildeangivelser skal afslutte hver artikel og opstilles i alfabetisk orden. Henvisninger til bøger og tidsskrifter skal følgende nedenstående regler:
   Jensen, Peter: Erhvervsøkonomi, Erhvervsøkonomisk Forlag, København 2011. Jensen, Peter: Aspekter af dansk ledelse, s. 11-21, Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2010, København.
  Forfatteren kan i øvrigt på dette sted henvise til, at hans grundmateriale eller et større mere teknisk betonet arbejde kan rekvireres.
 7. Produktionsforløbet indledes med den redaktionelle proces, som er beskrevet ovenfor. Forfatteren vil, når bedømmelsen foreligger, modtage besked herom. Når artiklen er endeligt accepteret jf. reviewprocessen, sendes den til sætning. 1. korrektur fremsendes herefter til forfatteren. Fristen for tilbagesendelse af den rettede korrektur er ca. 8 dage. I øvrigt modtager forfatteren kvit og frit 10 eksemplarer af det nummer af Ledelse & Erhvervsøkonomi, hvori artiklen er trykt.
 8. Ledelse & Erhvervsøkonomi udkommer fire gange om året - cirka ultimo hvert kvartal. Som hovedregel er et af numrene særlige temanumre.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.