Sociale identitetsprocesser som barriere for udbyttet af fælles koncernsprog i den internationale organisation

Forfattere

  • Mona Toft Madsen Handelshøjskolen/Aarhus Universitet
  • Toke Bjerregård Handelshøjskolen/Aarhus Universitet

Resumé

Internationaliseringen indebærer, at danske virksomheder skal lede aktiviteter på tværs af geografiske, organisatoriske, kulturelle og sproglige grænser. Denne artikel redegør for nogle af de ledelsesmæssige problemstillinger, som er forbundet med bestræbelserne på at lede mangfoldige, vidensintensive virksomheder gennem indførsel af et fælles virksomhedssprog som engelsk. Artiklen er baseret på en undersøgelse af en række danske virksomheder, for hvilke internationalisering er en væsentlig udfordring. Undersøgelsen viser, at bestræbelser på at standardisere sprogbrugen i nogle situationer flytter ledelsens opmærksomhed væk fra sociale barrierer for kommunikation såsom gruppe- og identitetsdannelse. Ved inddragelse af perspektiver til belysning af social identitetsdannelse beskriver artiklen, hvordan ledelsen i danske virksomheder kan forstå og arbejde med identitet som en dynamisk proces og derigennem nedtone sociale grupperingsprocesser baseret på nationalitet.

Downloads

Nummer

Sektion

Artikler