Udbredelse og anvendelse af markedsanalyser i større danske virksomheder 2007

Forfattere

  • Carsten Stig Poulsen Aalborg Universitet

Resumé

For femte gang offentliggøres undersøgelsen af, hvor udbredt og anvendt markedsanalyse er blandt ’større’ danske virksomheder, afgrænset ved omsætning og antal ansatte. Som ved de foregående undersøgelser er der en betydelig stabilitet over tid i udbredelsen af brugen af de undersøgte analysetyper. Der er endda en tendens til fald i udbredelsen for en række analysetyper, som er fortsat fra forrige undersøgelse. Til gengæld svarer virksomheder, der allerede bruger analyser, at de bruger dem mere end for fem år siden. Anvendelsen af analyser blandt denne del af virksomhederne er således intensiveret. Som en naturlig udvidelse af analysetyperne blev internetundersøgelser inkluderet i 2002. Disse viser ikke overraskende en markant stigning i udbredelsen. Endelig er der siden ´97-undersøgelsen foretaget en segmentering af virksomhederne efter analyse-brug i ’light’, ’medium’ og ’heavy users’, baseret på svarene for de undersøgte 15 analysetyper. Resultaterne heraf viser, at strukturen i segmenteringen er uændret fra 2002 til 2007.

Downloads

Nummer

Sektion

Artikler