Indkøb og Omkostningsfordeling – ABC i en mellemstor virksomhed

  • Niels Larsen Copenhagen Business School

Resumé

Grundet deres fokusering på bagvedliggende årsagsvirkningssammenhænge er aktivitetsbaserede omkostningsmodeller (ABC) et særdeles velegnet analyseværktøj ved forandringer af en virksomheds forretningsmodel. Desværre er ABC-modeller meget ressourcekrævende at designe og vedligeholde, hvilket i realiteten udelukker små og mellemstore virksomheder fra at benytte disse værktøjer. Nærværende artikel diskuterer de overvejelser, som Dansk Dynekoncept A/S – en mellemstor virksomhed – gjorde sig ved opstilling af en ABC-model i forbindelse med en ændring af virksomhedens forretningsmodel. Modellen blev opstillet på grundlag af virksomhedens eksisterende data og således uden ressourcekrævende registrering og måling af nye informationer. Virksomheden kunne derfor basere de forretningsmæssige ændringer på et mere reelt billede af distributions- og produktionsomkostningerne.
Sektion
Artikler