En ny agenda for entreprenørskabsforskningen: Dansk forskning i entreprenørielle muligheder

  • Steffen Korsgaard Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Claus Thrane University of Aarhus
  • Per Blenker University of Aarhus
  • Poul Rind Christensen Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Jesper Piihl University of Southern Denmark
  • Christian Byrge University of Aalborg
  • Helle Neergaard Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Toke Bjerregaard Aarhus School of Business, University of Aarhus

Resumé

Hvad er en entreprenøriel mulighed? Og hvordan opstår den? Disse to spørgsmål er omdrejningspunkt for et af de centrale temaer i forskningen om entreprenørskab. I denne artikel redegøres for de danske bidrag til denne debat. Disse udgør samlet konturerne til en dansk agenda for entreprenørskabsforskning. Denne tager udgangspunkt i en antagelse om, at muligheder skabes i dynamiske sociale interaktioner. Endvidere redegøres for begrænsningerne og udfordringerne for den danske agenda.
Sektion
Artikler