”Raison d’être” for vore ledelsesmodeller

  • Flemming Poulfelt Copenhagen Business School
  • Kai Kristensen Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Børge Obel Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Kurt Klaudi Klausen University of Southern Denmark
Sektion
Klummen