Den politiske cyklus og det politiske lederskab

  • Kurt Klaudi Klausen University of Southern Denmark
  • Kai Kristensen Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Børge Obel Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Flemming Poulfelt Copenhagen Business School
Sektion
Klummen