Socialt Entreprenørskab – lappeløsning eller innovation?

  • Poul Rind Christensen
  • Anja Sinding Morgen

Resumé

Socialt entreprenørskab er et varmt emne i forsker- og erhvervskredse såvel som i civilsamfundet. Så varmt, at begrebet står i fare for at blive udvandet. I dette bidrag drøftes begrebets placering i krydsfeltet mellem sociale lappeløsninger og ændring i samfundets sociale ligevægtspunkter og i krydsfeltet mellem forretningsbaseret og social entreprenørskab. I artiklen argumenteres for, at der er behov for at klargøre og opstramme begrebet socialt entreprenørskab. Ingen er tjent med, at begrebet rækker ind over andre værdifulde sociale udviklingsinitiativer, som har deres egen ret. Tvært om, det er netop i samspillet med andre former for sociale initiativer, at socialt entreprenørskab for alvor kan bidrage til en større dynamik i den sociale udvikling i samfundet. Artiklen konkluderer, at socialt entreprenørskab med fordel kan forstås som sociale initiativer med et »touch of business«, som er så radikale, at de skaber en ny, mere socialt attraktiv ligevægtssituation i samfundet.
Sektion
Artikler