Danske kommuners administrative reorganiseringer – udviklingen af de administrative strukturer i årene efter Strukturreformen

  • Dan Michael Nielsen

Resumé

Landets kommuner har i disse år en stor udfordring i forhold til at levere den effektiviseringsgevinst, der blev stillet i udsigt i forbindelse med gennemførelsen af Strukturreformen. Denne artikel undersøger, hvordan kommunerne forsøger at effektivisere deres organisationer gennem reorganiseringer af de overordnede administrative strukturer. Artiklen benytter casestudier af syv forskellige sammenlagte kommuner og ser på, hvordan man i kommunerne arbejder med disse ledelsesmæssige og strategiske udfordringer for at gøre organisationerne mere effektive gennem analyser af forandringsprocesserne i de udvalgte kommuner. Det konkluderes i artiklen, at kommunerne i høj grad benytter sig af klassiske designstrategier i udviklingen og udformningen af den administrative organisation. Med udgangspunkt i meget specifikke hensyn udformer kommunerne deres organisationer, så de opnår en umiddelbar overensstemmelse med de krav, der stilles internt og eksternt til kommunerne.
Sektion
Artikler