Den offentlige driftsorganisation – et bud på en ny strukturmodel

  • Søren Voxted

Resumé

Artiklen har til formål at opstille et bud på hvordan den offentlige driftsorganisation tager sig ud i konsekvens af forandringer. Decentralisering af ansvar og kompetence fra centralt niveau til de enkelte offentlige afsnit og institutioner, har ændret tidligere tiders bureaukratiske styringsmodel med dens klare rollefordelinger til en mere fleksibel struktur. Det er artiklens formål at opstille en model for, hvordan denne driftsorganisation ser ud strukturelt. Her udgør det artiklens tese, at der er skabt en driftsorganisation uden klare og markante positioner. Mest tydeligt kommer dette til udtryk ved driftsledelse, der er et anliggende for flere instanser (systemer) i organisationen samtidigt. Dermed er det en organisation med mange ledere i praksis. Mens andre dele, fx. de nye professionelle ledere, er en position og et system bundet op på navngivne enkeltpersoner. Et andet markant nyt træk ved modellen er stabens rolle som en integreret del af driftsorganisationen.
Sektion
Artikler