Tidligere fravær – et advarselssignal til ledere? En undersøgelse af en stor dansk kommune

Forfattere

  • Ann-Kristina Løkke Copenhagen Business School

Resumé

Denne artikel omhandler, hvorvidt der er sammenhæng mellem tidligere fravær og fraværsvarighed i en stor dansk kommune med 17.499 ansatte observeret i perioden 1996-2004.
Ud over tidligere fravær i både dage og perioder undersøges det, hvorvidt fraværsvarigheden også afhænger af køn, alder, anciennitet, løn, antal arbejdstimer og sæson på året.
Resultaterne af den empiriske undersøgelse viser, at ansatte, der har et stort antal tidligere fraværsdage eller -perioder, har en højere fraværsvarighed. Undersøgelsen bekræfter således at tidligere fraværsmønster, det være sig både dage og perioder, kan agere som advarselssignal til ledere.
Undersøgelsen viser også, at personlige karakteristika som alder og anciennitet også påvirker fraværsvarigheden. Derudover har job-karakteristika som løn og arbejdstimer også en eff ekt på varigheden. Endelig har sæson på året også en betydning for varigheden af fraværet.

Downloads

Publiceret

2012-04-24

Nummer

Sektion

Artikler