På sporet af entreprenørskab og innovationsledelse: og det flagrende gardin, som adskiller de to rum

  • Poul Rind Christensen Handelshøjskolen i Århus

Resumé

Denne artikel handler om innovation og entreprenørskab i etablerede virksomheder – også kaldet intraprenørskab. Grundlæggende drejer artiklen sig om et skisma mellem de regler, rutiner, vaner og systemer, som gør nye idéer og handlinger umulige, og det rum for ledelse, som gør det muligt at agere kreativt og udøve lokal handlekraft. Det handler altså om det skisma, der opstår mellem dét at gøre muligt og dét at gøre umuligt. I artiklen tales om et universelt spændingsfelt mellem to former for innovationsledelse – den ordinære og den ekstraordinære innovationsledelse. Artiklen afsluttes med en drøftelse af de muligheder, virksomheden har for at håndtere denne balance.

Forfatterbiografi

Poul Rind Christensen, Handelshøjskolen i Århus
Professor, MSc (Business Economics)
Publiceret
2006-08-04
Sektion
Artikler