Økonomistyrings kobling til Corporate Governance: en ny udvikling?

  • Carsten Mejer Teknologisk Institut
  • Caspar Rose Copenhagen Business School

Resumé

Økonomistyring er i dag en identifikation, måling, akkumulering, analyse, forberedelse, oversættelse og kommunikation af information, der er finansiel, og operationelt anvendes af ledelsen til at planlægge, styre samt evaluere virksomheden. Dermed søges sikret, at ressourcer opgøres korrekt i regnskabet. Ligeledes er det økonomistyringens opgave at forberede sammenstillingen af finansielle rapporter til ekstern rapportering. Økonomistyring bliver leverandør af information med formål at understøtte formuleringen af virksomhedens strategi. Det giver et indtryk af en intention om en øget forståelse og kobling mellem økonomistyring og strategi. Dermed tager økonomistyring afsæt i information, som er relevant for ”Corporate Governance”, og således bliver ”Corporate Governance” et nyt begreb i økonomistyringsfeltet, der synes at medvirke til diffusion heraf. Begrebet er en tilnærmelse eller fællesbetegnelse for principper, der synes vanskelige at oversætte. Dette forsøges netop gennemført i denne artikel.

Forfatterbiografier

Carsten Mejer, Teknologisk Institut
Konsulent ved Forum for Outsourcing under Teknologisk Institut
Caspar Rose, Copenhagen Business School
Lektor, Ph.D. Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Publiceret
2006-08-04
Sektion
Artikler