Årsbonus som incitamentløn: Bedre indsats eller større splittelse?

  • Steen Scheuer Roskilde Universitetscenter

Resumé

Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor kvantitativsurveyundersøgelse, omfattende et randomiseret udvalg af 1.706 lønmodtagere inden for undersøgelsens univers (svarprocent: 84,0). Design for dataanalyse var multivariat logistisk regression. Undersøgelserne viste, at årsbonus – som rapporteres af knap hver fjerde privatansatte – har en positiv effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair over for dem (44 versus 31%), at effekten på tilfredshed var svagt positiv, mens effekten på den reale arbejdstid var positiv (44 versus 41 timer om ugen). Resultaterne indikerer, at årsbonus har en positiv effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair, har en klar og positiv effekt på den reale arbejdstid, samt at den ikke undergraver tilfredsheden.

Forfatterbiografi

Steen Scheuer, Roskilde Universitetscenter
Dr. merc., professor i Organisation og Ledelse ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi
Publiceret
2006-08-04
Sektion
Artikler