Ledelse på dansk

  • Erik Johnsen Copenhagen Business School

Forfatterbiografi

Erik Johnsen, Copenhagen Business School
h.c. professor, ekon.dr., dr.h.c., Center for Applied Management Studies
Sektion
Johnsens Klumme