Beslutningsprocesser ved outsourcing af produktionsaktiviteter: Et studie af mindre danske virksomheder

  • Mette Præst Knudsen
  • Nikolaj Cederquist
  • Sune Henriksen
  • Jacob Rasmussen
Nøgleord: Outsourcing, SME, små- og mellemstorevirksomheder

Resumé

Dette studie undersøger mindre danske virksomheders brug af outsourcing af produktion til at imødegå globaliseringen. Studiet fokuserer på omfanget af outsourcing i danske produktionsvirksomheder, deres målsætninger, beslutningsgrundlag og tilfredshed med den trufne beslutning. Virksomheder, der har besluttet at outsource inden for de seneste 3 år, sammenlignes igennem studiet med virksomheder, der har fravalgt outsourcing. Analysen tager udgangspunkt i en beslutningsmodel med seks faser, der efterfølgende sammenlignes med de virksomheder, der har fravalgt outsourcing. Afslutningsvis konkluderes og udledes en række strategiske implikationer for mindre danske virksomheders brug af outsourcing.
Publiceret
2006-12-12
Sektion
Artikler