Ikke et ord om FFU'erne. Bestyrelsen tager ordet.

Udflytningen af uddannelser får også konsekvenser for FFU-bibliotekerne. Men hvilke?

  • DFFU's bestyrelse

Abstract

Folketinget indgik i juni 2021 en aftale om udflytning af videregående uddannelsespladser i Danmark for at få flere unge til at studere i de mindre byer. Men FFU-bibliotekernes supportfunktion er ikke nævnt med ét ord i planen.
Published
2021-09-30
Section
Nyt fra foreningen